Doelgroepvermindering vaste werknemers in de horeca-Federaal

Laatst gewijzigd op 19 jun 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen met max. 49 werknemers uit de horecasector
Voor wat
aanwerving van max. 5 werknemers
RSZ-korting
€ 500 of € 800 per kwartaal

Wat houdt de maatregel in

Deze federale doelgroepvermindering kent een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan werkgevers uit de horecasector voor de aanwerving van maximum vijf vaste voltijdse werknemers onder bepaalde voorwaarden.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Deze maatregel geldt voor alle werkgevers die tegelijk aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • ressorteren onder het paritair comité (302) voor het hotelbedrijf;
  • gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode;
  • gedurende het volledige kwartaal een bij de fiscus geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken in alle vestigingseenheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten. Ook wanneer het gebruik van de geregistreerde kassa voor het verkrijgen van het fiscale voordeel niet vereist is, is dit wel noodzakelijk om de doelgroepvermindering te kunnen toepassen;
  • voor alle personeelsleden die werken in een vestigingseenheid waar er een horeca-activiteit wordt uitgevoerd in de brede zin van het woord (dus ook voor werknemers die niet ressorteren onder het paritair comité van de horeca) dagelijks begin- en einduur van de aanwezigheid registreren via het geregistreerd kassasysteem of het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA). De registratie is niet van toepassing op de gelegenheidsarbeiders en ook niet op flexi-werknemers die in Dimona per dag worden aangegeven met vermelding van begin- en einduur.
Werknemer

De vermindering geldt voor de aanwerving van maximaal 5 vaste voltijdse werknemers die vallen onder het paritair comité van de horeca. De vermindering kan niet worden toegepast voor gelegenheidswerknemers in de horeca, zelfs voor de dagen waarop de bijdragen worden betaald op het reële loon of het normale forfaitair loon.

Omvang steun

Per kwartaal kan de werkgever kiezen voor welke werknemers hij de vermindering toepast. Deze werknemers moeten een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, maar moeten niet het hele kwartaal in dienst zijn.

De werkgever kan voor een onbeperkt aantal kwartalen aanspraak maken op de vermindering:

  • € 800 per kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal jonger zijn dan 26;

  • € 500 per kwartaal voor andere werknemers.

Per kwartaal kan de werkgever (rechtspersoon) voor maximum 5 personen de vermindering toepassen, ook al stelt hij personeel te werk in meerdere vestigingseenheden.

Aanvraagprocedure

Om de vermindering te kunnen toepassen moet de werkgever iedere dag van het kwartaal een aanwezigheidsregistratie verrichten via GKS of ASA en beschikken over een kassasysteem dat door de fiscus werd geregistreerd. Meer informatie is terug te vinden op www.geregistreerdkassasysteem.be.

Voor meer informatie over de dagelijkse registratie van werknemers kan je terecht op de portaalsite van de sociale zekerheid .

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.