Fiscale ruling (voorafgaande beslissing)

Laatst gewijzigd op 8 apr 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
belastingplichtigen
Voor wat
toepassing van de belastingwetten op een bepaalde situatie, verrichting of project
Rechtszekerheid
door afsluiting van een voorafgaande bindende beslissing

Wat houdt de maatregel in

Belastingplichtigen kunnen een voorafgaande bindende beslissing vragen aan FOD Financiën over de toepassing van de belastingwetten op een bepaalde situatie, verrichting of project, die op fiscaal vlak nog geen uitwerking hebben gehad. Ook buitenlandse natuurlijke of rechtspersonen die zich in België willen vestigen of investeren, kunnen hiervan gebruik maken. 

Bij de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) kan men een voorafgaande beslissing aanvragen over de toepassing van de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Er wordt vastgesteld hoe in een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad, de VCF zal worden toegepast.

Het voordeel van deze federale en Vlaamse voorafgaande beslissing voor de aanvrager is rechtszekerheid. Een ruling kan bijvoorbeeld betrekking hebben op investeringen, transferprijzen of de samenstelling van de belastbare basis bij de taxatie van kostencentra.

Wie komt in aanmerking

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon (ook een vzw) kan een fiscale ruling aanvragen. Dit geldt tevens voor buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen met plannen om zich in België te vestigen of er te investeren.

Wat komt in aanmerking

De aanvraag kan zowel betrekking hebben op beroepszaken als op privé-aangelegenheden.

Alle materies betreffende de toepassing van de belastingwetten kunnen het voorwerp uitmaken van een voorafgaande beslissing. Over een aantal materies is de FOD Financiën en Vlabel echter niet gemachtigd om een ruling te geven, zoals onder meer over de belastingtarieven en de berekening van de belastingen, over de bepalingen die sancties, boetes en belastingverhogingen instellen, ...

Veel aanvragen bij FOD Financiën gaan over de volgende topics:

  • kosten eigen aan de werkgever;
  • herstructureringen;
  • auteursrechten;
  • roerende inkomsten;
  • btw.

Een fiscale 'ruling' geldt in principe voor 5 jaar en bindt de Administraties ten opzichte van de belastingplichtige. Hierdoor verkrijgt de aanvrager dus meer rechtszekerheid.

Alle federale voorafgaande beslissingen kan je raadplegen op Fisconetplus

Een overzicht van de voorafgaande beslissingen van de Vlaamse belastingdienst kan je terugvinden via deze link: vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst >standpunten-en-commentaren (voorafgaande beslissingen aanvinken).

Aanvraagprocedure

Aanvraag federale ruling
  • Bij een federale ruling wordt aangeraden om vooraf een prefilingaanvraag in te dienen. Dit kan per gewone of aangetekende brief, maar ook per mail.
  • Na een volledige analyse van het prefilingdossier kan men worden uitgenodigd om een officiële rulingaanvraag in te dienen.  
  • Na ontvangst van de aanvraag stelt het team een voorafgaande beslissing op. Bij aanvaarding wordt deze beslissing aangetekend overgemaakt aan de aanvrager.

Op de website van de Rulingcommissie kan je voor bepaalde rulingaanvragen een ontwerpaanvraag terugvinden. Zie homepagina www.ruling.be/nl (zie onderaan rubriek ontwerpaanvragen). 

Om op de verschillende situaties zo goed mogelijk te kunnen inspelen, bepaalt de wet geen beperkende termijn maar enkel een indicatieve termijn van drie maanden. De rulingdienst en de aanvrager kunnen deze termijn binnen redelijke perken en in onderling overleg inkorten of verlengen, rekening houdend met de praktijk en de aard van de aanvraag.

De oorspronkelijk bepaalde termijn kan bovendien in de loop van het onderzoek en in overleg met de aanvrager worden aangepast, rekening houdend met nieuwe elementen die deze laatste zou indienen of die zouden voortvloeien uit andere gebeurtenissen die tijdens de analyse worden vastgesteld.

Meer informatie kan je terugvinden in de FAQ.

Aanvraag Vlaamse voorafgaande beslissing
  • Een Vlaamse rulingaanvraag wordt niet voorafgegaan door een prefilingfase.
  • De aanvraag van de ruling kan ook hier zowel elektronisch als per brief worden aangevraagd. 

De voorafgaande beslissing wordt hier meegedeeld binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de indiening van de aanvraag. Uiterlijk binnen vijftien werkdagen vanaf het ogenblik van de aanvraag, wordt de aanvrager ingelicht over de vastgestelde antwoordtermijn.

Gemengde dossiers

Voor aangelegenheden die deels onder de Vlaamse en deels onder de federale bevoegdheid vallen, zal Vlabel een bindend advies overmaken aan de federale betrokken dienst die de beslissing dan bezorgt aan de aanvrager.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Je kan een vraag stellen aan de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken van FOD Financiën door een email te versturen via het contactformulier. Ook bij de Vlaamse Belastingdienst kan je best je vraag stellen via dit contactformulier.

Afdeling / Dienst
Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
Adres

Koning Albert II Laan 33 – bus 026
1030 Brussel
België

Telefoon
Website
Afdeling / Dienst
Beleid en Regelgeving
Adres

Vaartstraat 16
9300 Aalst
België

Telefoon