Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Laatst gewijzigd op 19 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de visserij- en aquacultuursector
Voor wat
investeringen gericht op o.m. duurzaamheid
Subsidie
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) verleent kapitaalpremies voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector, in het bijzonder gericht op duurzaamheid, die worden toegekend zowel voor de productie (rederijen en aquacultuurbedrijven), de commercialisatie (verwerking), uitrusting in veilingen als voor de generieke promotie.

Het EFMZV volgt het Europees Visserijfonds (EVF) op, dat actief was tot 2015.

In de periode 2014-2020 kunnen ook subsidies worden toegekend voor eerste installatie van jonge vissers als reder. Ook allerlei andere ondersteunende projecten die collectief uitgevoerd worden (bijvoorbeeld onderzoeksprogramma’s) komen binnen dit programma voor steun in aanmerking. De EFMZV steun loopt parallel met de FIVA-steun die hiertoe een voorwaarde uitmaakt.

Wat komt in aanmerking

Er kan steun worden aangevraagd voor:

  • Investeringen in de visserij;
  • Investeringen in de aquacultuur:
  • Investeringen in de visverwerking:
  • Tegemoetkoming voor een collectief project / project van gemeenschappelijk belang.

Meer informatie kan u terugvinden via deze link: lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/aanvragen.

Omvang en voorwaarden steun

Meer informatie over de omvang van de steun en de voorwaarden kan u terugvinden op lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij/aanvragen