Wijzigingen aan EIC Accelerator: Europese innovatiesteun

De laatste periodieke afsluitdatum in 2023 werd uitgesteld met twee weken, van 4 oktober naar 19 oktober 2023.

Toegang tot deze ondersteuning verloopt in 3 stappen. De eerste stap van deze procedure kan vervangen worden door gebruik te maken van het piloot plug-in schema (start in 2023). Slechts een 20-tal Vlaamse projecten kunnen via het plug-in schema toegang krijgen tot deze procedure, waarbij VLAIO instaat voor de eerste pre-selectie. Deze preselectie richt zich naar VLAIO innovatieprojecten die recent afliepen of op korte termijn zullen aflopen. Heb je interesse in het programma en de procedures die VLAIO hanteert, (her)bekijk dan het webinar dat op 4 juli 2022 doorging. Aanvragen kan door de verzending van een e-mail naar Els Schelfhout. Als onderwerp vermeld je "EIC Plug in application", en als bijlagen voeg je twee documenten toe: 1. Een slide deck van 10 slides, die gebaseerd is op de slide deck van de EIC interview fase, en 2. een 1-2 pager met een samenvatting van de resultaten van het VLAIO innovatieproject en een beknopt overzicht van de beoogde activiteiten in de nieuwe EIC Accelerator aanvraag. Indienen kan tot 15 september 2022 12.00 u.

Op 18 en 19 maart werd het EIC Accelerator programma 2021 gelanceerd door de Europese Commissie. In het nieuwe programma werd de doelgroep verruimd. Ook kleine midcap ondernemingen (minder dan 500 werknemers) en natuurlijke personen die een bedrijf willen opstarten kunnen deelnemen aan het programma. Ook het evaluatiesysteem werd vereenvoudigd. In 2021 wordt er gewerkt met 2 deadlines: 9 juni en 6 oktober 2021.  

De Europese Commissie heeft beslist om een éénmalige call voor "Green Deal" te organiseren: startups en kmo's die een aanvraag indienen voor de cut-off datum van 19 mei moeten aantonen hoe hun innovatie bijdraagt tot de "Europese Green Deal" en de "UN's 2030 Agenda for Sustainable Development". De cut-off datum van 7 oktober 2020 blijft openstaan voor alle soorten innovaties. Voor de calls van 19 mei en 7 oktober is er een focus op vrouwelijke leidinggevenden. Minstens 25% van de kmo's en start-ups die uitgenodigd zullen worden voor de laatste fase van de selectieprocedure zullen geleid zijn door vrouwen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met NCP SME.

De volgende periodieke afsluitdata voor 2020 zijn 18/3/2020 en 19/5/2020. Om je te begeleiden in dit proces neem je best vooraf contact op met het Enterprise Europe Network Vlaanderen. Om te weten of je in aanmerking komt, kan je contact opnemen met NCP SME.