Wijzigingen aan EIC Accelerator

Op 18 en 19 maart werd het EIC Accelerator programma 2021 gelanceerd door de Europese Commissie. In het nieuwe programma werd de doelgroep verruimd. Ook kleine midcap ondernemingen (minder dan 500 werknemers) en natuurlijke personen die een bedrijf willen opstarten kunnen deelnemen aan het programma. Ook het evaluatiesysteem werd vereenvoudigd. In 2021 wordt er gewerkt met 2 deadlines: 9 juni en 6 oktober 2021.  
Gewijzigd op
De Europese Commissie heeft beslist om een éénmalige call voor "Green Deal" te organiseren: startups en kmo's die een aanvraag indienen voor de cut-off datum van 19 mei moeten aantonen hoe hun innovatie bijdraagt tot de "Europese Green Deal" en de "UN's 2030 Agenda for Sustainable Development". De cut-off datum van 7 oktober 2020 blijft openstaan voor alle soorten innovaties. Voor de calls van 19 mei en 7 oktober is er een focus op vrouwelijke leidinggevenden. Minstens 25% van de kmo's en start-ups die uitgenodigd zullen worden voor de laatste fase van de selectieprocedure zullen geleid zijn door vrouwen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met NCP SME.
Gewijzigd op
De volgende periodieke afsluitdata voor 2020 zijn 18/3/2020 en 19/5/2020. Om je te begeleiden in dit proces neem je best vooraf contact op met het Enterprise Europe Network Vlaanderen. Om te weten of je in aanmerking komt, kan je contact opnemen met NCP SME.
Gewijzigd op
De SME instrument (EIC accelerator) oproep voor bedrijven staat sinds 6 juni 2019 online en blijft permanent open. Er is wel telkens een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. De eerste periodieke afsluitdatum voor 2020 is 8/1/2020. Om je te begeleiden in dit proces neem je best vooraf contact op met het Enterprise Europe Network Vlaanderen. Om te weten of je in aanmerking komt, kan je contact opnemen met NCP SME.
Gewijzigd op
De periodieke afsluitdata voor 2020 zijn gekend: 8/1/2020; 18/3/2020; 19/5/2020 en 7/10/2020. Het blijft echter mogelijk om tijdens de evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden.
Gewijzigd op