Wijzigingen aan Doelgroepvermindering Kunstenaars-Vlaanderen

De ondergrens van het refertekwartaalloon werd sinds 1 april 2020 verhoogd tot € 4.877,16 door een overschrijding van de spilindex in de maand februari 2020. 
Gewijzigd op
De ondergrens van het refertekwartaalloon werd verhoogd tot € 4.781,43 als gevolg van de verhoging van het gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) door een overschrijding van de spilindex in de maand augustus. 
Gewijzigd op
De ondergrens van het refertekwartaalloon werd aangepast als gevolg van de verhoging van het gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) door een overschrijding van de spilindex. 
Gewijzigd op