Wijzigingen aan Doelgroepvermindering eerste aanwervingen-Federaal

De regering wil kleine werkgevers aanmoedigen om aan te werven. Daarom wordt de aanwerving van een derde tot zesde werknemer vanaf 1 januari 2017 voordeliger door de bedragen van deze doelgroepvermindering te verhogen en ze gedurende langere tijd toe te kennen. Op de ministerraad van 9 december 2016 werd in dit kader een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd. De nieuwe bedragen werden reeds verwerkt in de tabel (zie Omvang steun).
Gewijzigd op