Wijzigingen aan Doelgroepvermindering eerste aanwervingen-Federaal

Vanaf 1 januari 2022 wordt deze doelgroepvermindering voor de eerste werknemer beperkt tot € 4.000 per kwartaal. Daarnaast worden er ook een aantal begrippen verfijnd (zoals de definitie van technische bedrijfseenheid, nieuwe werkgever, enz ) zodat oneigenlijk gebruik wordt vermeden. Meer informatie kan je raadplegen in het Ontwerp van de programmawet (55K2349001) op dekamer.be.
Gewijzigd op
Het voordelige systeem van de bijdragevermindering voor de eerste werknemer werd vanaf 1 januari 2021 verlengd voor onbepaalde duur door het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021. Een nieuwe werkgever die een eerste werknemer aanwerft, kan hierdoor genieten van een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen. 
Gewijzigd op
De Federale ministerraad is principieel akkoord om het voordelige systeem van de bijdragevermindering voor de eerste werknemer verder te zetten. Deze verhoogde bijdragevermindering loopt af op 31 december 2020 maar zal dus verlengd worden, zodat ook bij een aanwerving van een eerste werknemer na 31 december 2020 dezelfde toepassingsmodaliteiten blijven gelden. Meer informatie volgt zodra de definitieve versie van het Koninklijk Besluit vaststaat.
Gewijzigd op
De regering wil kleine werkgevers aanmoedigen om aan te werven. Daarom wordt de aanwerving van een derde tot zesde werknemer vanaf 1 januari 2017 voordeliger door de bedragen van deze doelgroepvermindering te verhogen en ze gedurende langere tijd toe te kennen. Op de ministerraad van 9 december 2016 werd in dit kader een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd. De nieuwe bedragen werden reeds verwerkt in de tabel (zie Omvang steun).
Gewijzigd op