Deelname aan buitenlandse beurs of niche-evenement: subsidie van FIT

Laatst gewijzigd op 17 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & vzw's met economische activiteit
Voor wat
deelname aan een buitenlandse vak- of jaarbeurs en een niche-evenement
Subsidie
max. € 5.000 of € 7.500 (beurs) en € 2.500 of € 3.750 (niche-event)

Bekijk ook het thema Internationaal Ondernemen op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Kmo's (incl. vzw's met economische activiteit) waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen voor de deelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling en deelname aan of organisatie van gelijkwaardige niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling.

De steun bedraagt max. € 5.000 of € 7.500 bij beursdeelname en € 2.500 of € 3.750 bij niche-events.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo’s die een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest en die beantwoorden aan de volgende definitie:

Criteria
kmo

Tewerkstelling

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie  Europese basisdefinitie van kmo op de website van FIT).

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel, die niet in aanmerking komen voor structurele financiering bij FIT, kunnen voor dit steuntype een aanvraag indienen.

Vzw's met een economische activiteit komen eveneens in aanmerking voor deze maatregel. 

Wie komt niet in aanmerking:

 • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;

 • Aanvragers die geen ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de (gemengde) kamers van koophandel in het buitenland);

 • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Wat komt in aanmerking

Welke initiatieven
 • De tussenkomst voor 'beurzen' betreft elke buitenlandse vak- of jaarbeurs die vermeld wordt op de m + a expodatabase.
 • De tussenkomst voor 'niche-evenementen' betreft een buitenlandse beurs die niet vermeld wordt op bovenstaande website, ofwel een buitenlands evenement met internationale uitstraling, gericht op de sector en het doelpubliek van de aanvrager.

Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement via een door FIT-georganiseerde groepsstand komt niet in aanmerking voor deze subsidiëring, aangezien hier reeds een voordelige deelnameprijs geldt.

Belangrijke voorwaarden
 • De goederen en/of diensten die tentoongesteld worden op de beurs of niche-evenement, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtstreekse arbeidsplaatsen.
 • Wie deelneemt via een lokale partner, agent of verdeler, moet bij de aanvraag een kopie toevoegen van het volledige facturatietraject.

 • Het logo 'Flanders - State of the Art' moet gebruikt worden op jouw stand of tijdens het niche-evenement.

Omvang steun

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deelname aan een beurs en deelname aan een niche-evenement:

Deelname aan een beurs in het buitenland
 • individuele beursdeelname - type 'modulaire stand' (shell scheme):
  • 50% in de huurkosten van de standoppervlakte
  • de maximale subsidie bedraagt € 5.000
 • individuele beursdeelname - type 'eigen standopbouw:
  • 50% van de huurkosten van de naakte standoppervlakte verhoogd met 25%
  • de maximale subsidie bedraagt € 5.000
 • voor kmo’s die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT: 
  • 75% in de aanvaarde huurkosten
  • de maximale subsidie bedraagt € 5.000
 • beursdeelnames waar FIT aanwezig is met een groepsstand: 
  • de huurkosten van de naakte standoppervlakte verminderd met 25%
Deelname aan (of organisatie van) een niche-event in het buitenland
 • een forfaitaire tussenkomst van € 2.500 indien u kosten van uw actieve deelname aantoont
 • beursdeelnames waar FIT aanwezig is met een groepsstand:
  • een forfaitaire tussenkomst € 3.750
Zowel voor beursdeelname als voor deelname aan een niche-evenement 
 • Aanvullende subsidie voor de reis- en verblijfkosten van jouw afgevaardigde op de beurs op basis van forfaitaire bedragen (zie lijst Hoeveel bedraagt de subsidie > Forfaitaire bedragen): 
  • voor initiatieven georganiseerd buiten de EU uitgebreid met Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de reis wordt ondernomen door een bestuurder, personeelslid of exportmanager die een contractuele band heeft met de aanvrager
 • De subsidie bedraagt:
  • 50% van deze forfaitaire bedragen
  • 75% van de forfaitaire bedragen voor kmo's die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT
De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit bedrag wordt door dezelfde regelgeving beperkt tot € 100.000 voor de land- en tuinbouwsector, het maritiem goederenvervoer en het goederenvervoer over de weg en het spoor. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De aanvraag verloopt volledig digitaal via www.flanderstrade.be.

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de aanvang van de beurs of niche-evenement worden ingediend. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens of na afloop van de beurs of niche-evenement, kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft er naar om binnen de 60 kalenderdagen na de indiening van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 3 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag in bezit is van de nodige bewijsstukken.

Cumulatie

Er mag voor hetzelfde initiatief geen financiële steun van een andere instelling of overheid zijn verkregen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon