VIL - Empowering logistics

Van Vlaanderen het logistieke powerhouse in Europa maken, dat is waar VIL voor staat. Duurzaam, digitaal en wendbaar zijn de kenmerken van het netwerk.

VIL heeft de ambitie om in Vlaanderen te realiseren wat Singapore deed in Azië: de nr. 1 Power house in Europa worden. Deze ambitie zal zich vertalen in bijkomende jobs, groei in toegevoegde waarde activiteiten, toename van het aantal import- en export transacties en Vlaanderen de koppositie laten bekleden in de World Logistics Performance Index.

VIL vertegenwoordigt momenteel meer dan 500 bedrijven en werkt samen met vooraanstaande strategische partners en een netwerk aan contacten in binnen- en buitenland om deze ambitieuze doelstelling waar te maken.

Voor wie

  • In de eerste plaats voor Vlaamse logistieke dienstverleners en verladers.
  • Maar ook voor alle ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met logistiek te maken hebben zoals real estate bedrijven, verzekeraars, IT leveranciers, consultants, …
  • Universiteiten en hogescholen kunnen als steunend lid toetreden

Wat kan je verwachten

Lid worden van VIL is kiezen voor voorsprong! Wij leven in een geïnterconnecteerde wereld die alsmaar complexer wordt. Alles moet mogelijk zijn anytime, anyhow, anywhere. De supply chain van morgen is vraaggedreven, transparant en geïntegreerd. Onderscheiden door innoveren en samenwerken is de boodschap voor groei.

Met ons clusternetwerk dat meer dan 500 leden telt, onze talrijke partners in binnen- en buitenland en onze indrukwekkende logistieke database die bijna 7.000 contacten telt, is aansluiten bij deze logistieke community een must.

Hoe pakken we dit aan?

Ondernemers komen terecht bij mensen die operationele logistieke ervaring hebben en hun passie met de logistiek met u delen. De aanpak van het VIL is dan ook bedrijfsgericht.

Als cluster zet het VIL in op volgende activiteiten:

  • projecten & valorisatie in de logistieke keten
  • een waaier van netwerkevents
  • internationalisering
  • lobbying
  • opleiding & vorming

 De activiteiten ontwikkelen zich rond vier thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid, Flanders gateways en omnichannel

Contactgegevens

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
Tel. 03 229 05 00
liesbeth.geysels@vil.be
info@vil.be

Het clusterpact

Tussen de speerpuntcluster en de Vlaamse overheid wordt een clusterpact opgemaakt. In dit document worden de engagementen van zowel ondernemingen en kennisinstellingen als de overheid voor de uitrol van het competitiviteitsprogramma van de speerpuntcluster vastgelegd.

Het ondertekende clusterpact