Collectief maatwerk: subsidies voor kwetsbare werknemers

Laatst gewijzigd op 17 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
maatwerkbedrijven
Voor wat
tewerkstellen van bepaalde kwetsbare werknemers
Subsidies
tussenkomst in de loonkost van 40 tot 75% en begeleidingspremie

Wat houdt de maatregel in

Maatwerkbedrijven hebben de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak en ontwikkelen hiervoor economische activiteiten. Zij kunnen genieten van steunmogelijkheden in de vorm van een loon- en begeleidingspremie van het Departement Werk en Sociale Economie. 

Er kunnen geen maatwerkafdelingen in het kader van collectief maatwerk worden opgericht. Een werkgever die momenteel of in de toekomst werknemers met een arbeidsbeperking tewerkstelt kan vanaf 3 juli 2023 gebruik maken van het Individueel maatwerk. Het is de bedoeling dat alle opgestarte trajecten van doelgroepmedewerkers worden voltooid. De maatwerkafdelingen zullen dus pas uitdoven nadat alle trajecten zijn afgerond. Bekijk hier de overgangsmaatregelen.  

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen) zijn organisaties en ondernemingen die de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben en daarvoor economische activiteiten ontwikkelen. Maatwerkbedrijven hebben:

  • minimaal 20 voltijdse tewerkgestelde doelgroepwerknemers op jaarbasis,
  • een werknemersbestand dat voor minstens 55% bestaat uit personen met een langdurige arbeidsbeperking (mensen met een arbeidshandicap of een psychosociale beperking),
  • de rechtsvorm van vzw of vennootschap met sociaal oogmerk,
  • een registratie als dienstverlener binnen het kwaliteits- en registratiemodel van het Departement Werk en Sociale Economie. 

Alle sectoren komen in aanmerking. 

Werknemer

Deze maatregel richt zich tot de tewerkstelling en ondersteuning van volgende doelgroepen:

  • personen met een arbeidshandicap: mensen die moeilijk aan het arbeidsleven kunnen deelnemen door functiestoornissen, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, persoonlijke factoren of externe oorzaken;
  • personen met een psychosociale arbeidsbeperking: mensen die moeilijk aan het arbeidsleven kunnen deelnemen door het samenspel tussen psychosociale factoren, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, persoonlijke factoren of externe oorzaken;
  • uiterst kwetsbare personen: werkzoekenden die om persoonlijke redenen al minstens 24 maanden niet aan het (betaalde) arbeidsleven hebben kunnen deelnemen.

Omvang steun

Een maatwerkbedrijf die een doelgroepwerknemer aanwerft, heeft recht op een werkondersteuningspakket (WOP), dat bestaat uit:

  • een loonpremie: een tussenkomst in de loonkost van 40 tot 75% van het berekende geplafonneerde referteloon, om het lagere arbeidspotentieel van de doelgroepwerknemer op te vangen;
  • een begeleidingspremie: een premie voor de begeleiding en competentie-opbouw van de doelgroepwerknemer (met het oog op doorstroming).

Het bedrag is afhankelijk van de individuele behoefte aan begeleiding en het rendementsverlies van de doelgroepwerknemer, vastgelegd door de VDAB.

Een maatwerkbedrijf kan eveneens genieten van het werkondersteuningspakket. Daarnaast genieten zij van organisatie-ondersteuning, ter compensatie van de kosten van het aanpassen van de productieprocessen aan de noden van de doelgroepwerknemers.

Aanvraagprocedure

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kan je terecht op www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.