Collectief maatwerk: subsidies voor kwetsbare werknemers

Laatst gewijzigd op 19 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Ondernemingen & organisaties 
Voor wat
tewerkstellen van bepaalde kwetsbare werknemers
Subsidies
tussenkomst in de loonkost van 40 tot 75% en begeleidingspremie

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen & organisaties die bereid zijn om een maatwerkafdeling op te richten waarin zij minstens 5 voltijdse kwetsbare werknemers inschakelen, kunnen genieten van een loon- en begeleidingspremie van het Departement Werk en Sociale Economie. 

Daarnaast bestaan er ook maatwerkbedrijven. Dit zijn organisaties en ondernemingen die de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben en daarvoor economische activiteiten ontwikkelen. Ook zij kunnen genieten van steunmogelijkheden.

De Vlaamse Regering heeft verschillende ondersteuningsmaatregelen gelanceerd ter ondersteuning van de sociale economie in de coronacrisis. Deze maatregelen moeten de ondernemingen meer financiële ademruimte geven, en de tewerkstelling van doelgroepwerknemers garanderen. Meer hierover in de maatregel Steun sociale economie (coronavirus).

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Een maatwerkafdeling kan door elke organisatie of onderneming worden opgericht, los van haar kerntaak. De maatwerkafdeling is bereid om de weg naar een socialere economie in te slaan en voor een beperkte groep mensen een kwaliteitsvolle inschakeling te realiseren. Daarbij gelden de volgende subsidievoorwaarden:

 • een minimale schaalgrootte van minstens vijf voltijdse doelgroepwerknemers op jaarbasis,
 • een continue en duurzame tewerkstelling van de betrokken doelgroepwerknemers,
 • een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering.

Daarnaast bestaan er ook maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen). Dit zijn organisaties en ondernemingen die de inschakeling van doelgroepwerknemers als kerntaak hebben en daarvoor economische activiteiten ontwikkelen. Maatwerkbedrijven hebben:

 • minimaal 20 voltijdse tewerkgestelde doelgroepwerknemers op jaarbasis,
 • een werknemersbestand dat voor minstens 65 % bestaat uit personen met een langdurige arbeidsbeperking (mensen met een arbeidshandicap of een psychosociale beperking),
 • de rechtsvorm van vzw of vennootschap met sociaal oogmerk,
 • een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering.

Alle sectoren komen in aanmerking. 

Werknemer

Deze maatregel richt zich tot de tewerkstelling en ondersteuning van volgende doelgroepen:

 • personen met een arbeidshandicap: mensen die moeilijk aan het arbeidsleven kunnen deelnemen door functiestoornissen, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, persoonlijke factoren of externe oorzaken;
 • personen met een psychosociale arbeidsbeperking: mensen die moeilijk aan het arbeidsleven kunnen deelnemen door het samenspel tussen psychosociale factoren, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, persoonlijke factoren of externe oorzaken;
 • uiterst kwetsbare personen: werkzoekenden die om persoonlijke redenen al minstens 24 maanden niet aan het (betaalde) arbeidsleven hebben kunnen deelnemen.

Omvang steun

Maatwerkafdeling

Een maatwerkafdeling die een doelgroepwerknemer aanwerft, heeft recht op een werkondersteuningspakket, dat bestaat uit:

 • een loonpremie: een tussenkomst in de loonkost van 40 tot 75% van het berekende geplafonneerde referteloon, om het lagere arbeidspotentieel van de doelgroepwerknemer op te vangen;
 • een begeleidingspremie: een premie voor de begeleiding en competentie-opbouw van de doelgroepwerknemer (met het oog op doorstroming). Deze premie is een samenstelling tussen een forfait (€ 506,94 op kwartaalbasis) en een variabel deel afhankelijk van de schaal (laag-midden-hoog).

Het bedrag is afhankelijk van de individuele behoefte aan begeleiding en het rendementsverlies van de doelgroepwerknemer, vastgelegd door de VDAB.

Maatwerkbedrijf

Een maatwerkbedrijf kan eveneens genieten van het werkondersteuningspakket. Daarnaast genieten zij van organisatie-ondersteuning, ter compensatie van de kosten van het aanpassen van de productieprocessen aan de noden van de doelgroepwerknemers.

Aanvraagprocedure

De aanvraag tot ondersteuning als maatwerkafdeling is opgesplitst in twee stappen: de aanmelding voor een label en de aanvraag tot een contingent subsidieerbare plaatsen.

Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich aanmelden bij het Departement Werk en Sociale Economie om een label maatwerkafdeling te ontvangen via collectiefmaatwerk@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kan je terecht op www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Sociale Economie
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel
België

Telefoon