Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Laatst gewijzigd op 7 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting
Voor wat
investeringen in octrooien en/of milieuvriendelijke investeringen in O&O
Fiscaal voordeel
belastingkrediet

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen (onderworpen aan de vennootschapsbelasting) die investeren in octrooien en/of milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) kunnen genieten van een belastingkrediet.

Ondernemingen die kiezen voor dit belastingkrediet kunnen nooit meer de investeringsaftrek toepassen voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (zowel de éénmalige als de gespreide).

Het fiscaal voordeel wordt hierbij niet toegekend in de vorm van een aftrek van het fiscale resultaat, maar op de verschuldigde vennootschapsbelasting wordt er een belastingvermindering toegepast

Wie komt in aanmerking

Zowel Belgische vennootschappen als vaste inrichtingen in België van buitenlandse vennootschappen kunnen van dit fiscaal voordeel genieten. 

Indien zij investeren in vaste activa die hen recht geven op de verhoogde investeringsaftrek voor octrooien en/of de verhoogde investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in O&O moeten zij sinds aanslagjaar 2007 een keuze maken tussen deze verhoogde aftrekken en deze maatregel. 

Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

Het belastingkrediet heeft uitsluitend betrekking op de verwerving van octrooien en vaste activa die dienen voor het bevorderen van O&O van nieuwe producten en geavanceerde technologieën die geen invloed hebben op het milieu of de negatieve invloed op het milieu beperken.

Het wordt toegepast op investeringen in materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en nieuwe immateriële vaste activa die in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. 

Berekeningsbasis

Het tarief wordt berekend op de berekeningsbasis van de investeringsaftrek: dit is de aanschaffings- of beleggingswaarde van de activa vermenigvuldigd met het tarief van de investeringsaftrek. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verhoogde en de gespreide investeringsaftrek.
Deze berekeningsbasis wordt  vermenigvuldigd met het nominaal tarief in de vennootschapsbelasting.

Het belastingkrediet kan éénmalig of gespreid toegepast worden. Richtlijnen voor de boekhoudkundige verwerking kan je terugvinden in het CBN-advies 2018/02.  

Kleine vennootschappen die genieten van het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting verkrijgen een bijkomend voordeel wanneer ze voor het belastingkrediet kiezen.

Aanvraagprocedure

Bij de aangifte van de inkomstenbelastingen van het tijdperk waarin de bedoelde bestanddelen zijn aangeschaft of tot stand gebracht moet een attest worden bijgevoegd. Dit is enkel vereist voor het belastingkrediet voor O&O in milieuvriendelijke investeringen en niet voor het belastingkrediet voor octrooien.

Een aanvraagformulier tot het verkrijgen van dit attest wordt aangevraagd bij:

Vlaamse Overheid
Departement Omgeving
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
T 02 553 85 04
E-mail: attestOenO.omgeving@vlaanderen.be
Website: omgeving.vlaanderen.be/verhoogde-investeringsaftrek-of-belastingkrediet-voor-onderzoek-en-ontwikkeling

De verwerking van het belastingkrediet in de aangifte werd uiteengezet in de Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010. Hierin kan u ook voorbeelden terugvinden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.