Wijzigingen aan Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Zowel Belgische vennootschappen als vaste inrichtingen in België van buitenlandse vennootschappen kunnen van dit fiscaal voordeel genieten. 

Indien zij investeren in vaste activa die hen recht geven op de verhoogde investeringsaftrek voor octrooien en/of de verhoogde investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in O&O moeten zij sinds aanslagjaar 2007 een keuze maken tussen deze verhoogde aftrekken en deze maatregel.