Medisch iets - decoratief

Strategische Transformatiesteun COVID-19 (tijdelijke uitbreiding)

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat gebeurt er na de aanvraag van de subsidie?

Je moet de uitbetaling aanvragen ten laatste twaalf maanden na het beëindigen van het totale investeringsproject (cf. artikel 34 van het Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 van 18 december 2015, dat in werking is getreden op 1 januari 2016).  

De uitbetaling van de steun verloopt in twee schijven:

  • een eerste schijf (50%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming aantoont dat het project is gestart en de uitbetaling van de schijf aanvraagt.
  • een tweede schijf (50%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat het project volledig werd gerealiseerd op voorwaarde de onderneming de uitbetaling van de schijf aanvraagt en VLAIO de mogelijkheid heeft gehad om vast te stellen dat de in aanmerking komende investeringen volledig zijn gerealiseerd en deze in en door de aanvragende onderneming worden geëxploiteerd.

Het investeringsproject moet voltooid zijn binnen zes maanden na de datum waarop de steun is toegekend, anders moet per maand vertraging 25% van het bedrag dat aan steun dat is toegekend terugbetaald worden.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail