Medisch iets - decoratief

Strategische Transformatiesteun COVID-19 (tijdelijke uitbreiding)

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen?

De Strategische Transformatiesteun COVID-19 is er voor kmo’s en grote ondernemingen die investeringen willen realiseren om COVID-19-gerelateerde producten te vervaardigen of COVID-19-gerelateerde diensten aan te bieden.

Inhoudelijk worden de projectvoorstellen beoordeeld volgens de beoordelingscriteria van de Strategische Transformatiesteun. Er zijn echter een aantal versoepelingen:

  • De steun is mogelijk voor kmo’s en grote ondernemingen in heel Vlaanderen, ongeacht waar ze gevestigd zijn. Grote ondernemingen die niet in een steunzone gelegen zijn kunnen dus ook aanspraak maken op deze steun.
  • De investeringen mogen niet ingegaan zijn voor 1 juni 2020.
  • De steun wordt toegekend voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten, zoals geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen, tussenproducten daarvan, werkzame farmaceutische bestanddelen en grondstoffen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische apparatuur (met inbegrip van beademingsapparatuur, beschermende kleding en beschermingsmiddelen, alsmede diagnostisch materiaal) en noodzakelijke grondstoffen, desinfecteermiddelen en tussenproducten daarvan en chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie ervan en ten slotte instrumenten voor dataverzameling en -verwerking. 
  • De minimale investeringsdrempels voorzien voor Strategische Transformatiesteun worden gehalveerd (naar 250.000 euro voor kleine ondernemingen, 500.000 euro voor middelgrote ondernemingen en 1,5 miljoen euro voor grote ondernemingen). 
  • Een aanvraag voor deze steun moet ingediend zijn voor 1 november 2021.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail