In 't kort

Vanaf 1 januari 2018 kunnen O&O-bedrijfsprojecten niet langer ingediend worden. Projecten die voornamelijk ontwikkelingsactiviteiten omvatten zijn opgenomen in het nieuwe product “Ontwikkelingsprojecten. Projecten die onderzoeksactiviteiten omvatten of zijn opgenomen in Onderzoeksprojecten. Projecten die zowel onderzoeks- als ontwikkelingsactiviteiten omvatten worden ook opgenomen in Onderzoeksprojecten. Lees meer.

Voor nieuwe aanvragen volg je de richtlijnen voor de nieuwe producten, maar wanneer je reeds gestart bent met het opstellen van een aanvraag voor O&O-project, kan je tot 28 februari 2018 blijven gebruik maken van de oude aanvraagformulieren. De aanvraag zal verder behandeld worden van als een Ontwikkelingsproject of een Onderzoeksproject. Het steunpercentage voor Ontwikkelingsprojecten bedraagt 25% en voor Onderzoeksprojecten 50%. Het steunpercentage kan worden verhoogd met 10% of 20% voor middelgrote of kleine ondernemingen. Dit kan ook verhoogd worden met 10% indien een relevante en minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo en/of het een grensoverschrijdende samenwerking betreft. Het steunpercentage voor de Ontwikkelingsprojecten is geplafonneerd op 50% en voor Onderzoeksprojecten op 60%.
 

Samengevat

Voor wie?
elk bedrijf: van kmo tot Vlaamse vestiging van een multinational, vzw’s en/of ondernemingen uit de social profit-sector
Voor wat?
projecten voor onderzoek of ontwikkeling, uitgevoerd door één of meerdere bedrijven, al dan niet in samenwerking met onderzoekspartners
Bedrag
min. € 100.000 en max. € 3.000.000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail