Innovatiesteun in het nieuw

Publicatiedatum
Begin 2018 zijn kmo-innovatieprojecten, kmo-haalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies:

De nieuwe subsidies in 't kort

  • Ontwikkelingsprojecten: voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die je onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn;
  • Onderzoeksprojecten: voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.
  Ontwikkelingsproject Onderzoeksproject
Kenmerken korte termijn, resultaatsgericht, duidelijke innovatiegedreven businesscase kennisintensief, onderzoeksgedreven, lange termijn visie & strategie
Proces eenvoudig: beknopte aanvraag in combinatie met een gesprek gesprek met een adviseur van ons agentschap, schriftelijk advies door externe experten
Duur tot 2 jaar vanaf een begroting equivalent aan € 25.000 subsidie tot 3 jaar vanaf een begroting equivalent aan € 100.000 subsidie
Subsidie

subsidie 25 tot 50 % van de projectbegroting met een minimum begroting equivalent aan een steun van € 25.000

25 tot 60 % van de projectbegroting, met een minimumbegroting equivalent aan een subsidie van € 100.000

Voor wie?

Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor de beide subsidies in aanmerking.

Meer informatie

Neem zeker hier een kijkje:

Aanvragen ingediend tot en met 31 december 2017, werden nog behandeld volgens het oude subsidiekader. Voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2018 gelden de nieuwe voorwaarden.

Je kan nog tot 28 februari 2018 de oude aanvraagtemplates gebruiken. We zullen deze aanvragen zelf oriënteren naar ‘ontwikkelingsproject’ of ‘onderzoeksproject’.

Nog vragen?

Blijf niet met je vragen zitten en stuur een mail naar bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be.

Delen: