Aanvraagprocedure

Meer informatie vind je in de handleiding.

Belangrijke data

 • Vrijdag 04/05/2018: Lancering oproep 
 • Maandag 03/09/2018: Deadline voor de indiening van projectvoorstellen
 • September tot november: Evaluatieproces
 • Donderdag 13/12/2018: Behandeling steunbeslissing door HBC

Een  projectvoorstel in het kader van de oproep wordt ingediend uiterlijk op maandag 3 september 2018 om 12 uur ‘s middags. De aanvraag wordt via e-mail verstuurd naar: bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be. De mailgrootte is beperkt tot 15 MB en het verzenden van de e-mail en de datatransfer gebeurt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Hoe een projectvoorstel indienen?

Een projectvoorstel in het kader van deze oproep bestaat uit:

 1. Document met generieke informatie
 2. Document met financiële informatie over de aanvrager(s). Naargelang de aard van de organisatie zijn hiervoor de volgende templates beschikbaar: 
  1. Template financiële informatie kmo
  2. Template financiële informatie grote onderneming
  3. Template financiële informatie non-profit
  4. Template financiële informatie starter
 3. Aanvraagdocument voor de oproep
 4. Excel begrotingsfile

Verdere vragen?

Begeleiding door de VLAIO bedrijfsadviseurs

Een aanvrager kan zich laten begeleiden bij het voorbereiden van de aanvraag bij de VLAIO bedrijfsadviseurs. Je kan steeds bij hen terecht voor een vrijblijvende voorbespreking m.b.t. ontwikkelingsprojecten. Maak een afspraak.

Informatievergadering op 25 mei 2018

Er is een informatievergadering over de oproep “ontwikkelingsprojecten op pilootschaal” doorgegaan op vrijdag 25 mei om 14 uur. Meer info in de presentatie.

Verkennend gesprek voor potentiële indieners

Potentiële indieners in het kader van deze oproep “ontwikkelingsprojecten op pilootschaal” kunnen een verkennend gesprek aanvragen bij VLAIO. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs uit de verschillende toepassingssectoren beschikbaar op vrijdag 8 juni, 15 juni en 22 juni 2018. Een verkennend gesprek kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 week voor de gespreksdag. Stuur hiervoor een e-mail naar: bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be met vermelding van de oproep, met een korte abstract over de aard van het project en met daarbij de belangrijkste vragen (max. één A4-pagina). Op basis van het aantal ontvangen aanvragen wordt het exacte tijdstip van het gesprek bepaald en vervolgens ook meegedeeld aan de indieners.
 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail