Vlaams landschap bij Mollem (Asse) door Hugo Kruip

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 2

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme?

Naar aanleiding van de hoge toename van het aantal Covid-19 besmettingen worden specifieke maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Bij beslissing van het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020 werden de maatregelen reeds verstrengd.

Als deze verstrengde coronavirusmaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 oktober tot en 15 november 2020 of in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overbruggen.

Cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden sinds 23 oktober 2020 kunnen deze premie ontvangen. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen. Kiezen ze voor een omzetdaling in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 of in de periode van 19 oktober tot en met15 november 2020 dan moeten ze een omzetdaling van minstens 60% hebben. 

Indien een restaurant in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2019 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme is een steunmaatregel om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen, die door de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, exploitatiebeperkingen kennen met een serieuze omzetdaling tot gevolg, financieel te ondersteunen. Deze premie sluit aan bij de corona hinderpremie, de corona compensatiepremie, de corona ondersteuningspremie en het eerste Vlaams beschermingsmechanisme. 

Deze steun kan gecumuleerd worden met de corona-lening van PMV, ook voor leningen groter dan € 75.000.

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en wordt gesanctioneerd.
Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail