Vlaams landschap bij Mollem (Asse) door Hugo Kruip

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 2

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in:

 • ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2019
 • ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2019
 • ofwel de periode in 2019 die overeenstemt met de eerste verplichte sluitingsdag tot en met 15 november 2019

De maximale steun bedraagt:

 • voor de periode 1 oktober tot en met 15 november 2020:
  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer
 • voor de periode 19 oktober tot en met 15 november 2020:
  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met  9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 1.000 voor de periode 1 oktober tot en met 15 november 2020 en van € 600 voor de periode 19 oktober tot en met 15 november 2020.

De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd. Hier vind je een lijst van die gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen.

De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau. Dit betekent dat ondernemingen met toegestane en gesloten activiteiten of vestigingen enkel als verplicht gesloten wordt beschouwd als ze hun omzet halen uit de gesloten hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit is de activiteit die meer dan 50% van de omzet genereert.

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? 

Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Beperkingen

Voor ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht, bedraagt de subsidie eveneens 10% van de omzet, exclusief btw, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van € 2.250 indien zij niet beschikken over de voor hen verplichte witte kassa. Voor ondernemingen die beschikken over een zogenaamde witte kassa, dit is een geregistreerd kassasysteem zoals vermeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, geldt de beperking tot € 2.250 niet.

Voorwaarde voor steun: geopend zijn

Met uitzondering van de ondernemingen die (opnieuw) hun zaak verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 6 en 16 oktober en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, en van de ondernemingen die binnen de periode van omzetdaling gesloten zijn wegens de normale jaarlijkse verlofperiode, moeten ondernemingen (terug) open zijn om deze steun te kunnen genieten.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail