Bedrag

De hinderpremie bedraagt altijd 2000 euro.

De hinderpremie kan per onderneming maximaal één keer per jaar en één keer per periode van hinder worden toegekend.

De periode van hinder is een aaneensluitende periode van ernstige hinder, veroorzaakt door één of meerdere werkopdracht(en) die geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment worden uitgevoerd. Voor een werkopdracht van meer dan een jaar of voor meerdere overlappende werkopdrachten die samen meer dan een jaar duren, kan de hinderpremie dus maar één keer worden toegekend.

Contact

Vermeld zeker bij elk contact je ondernemingsnummer!

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Hinderpremie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail