Lichter dan staal maar even sterk

In de logistieke sector komt meer efficiëntie vaak neer op het optimaliseren van het gewicht. Zo kan je heel wat tijdwinst boeken bij het laden en energiekosten besparen door de stalen componenten van een container te vervangen door lichtere maar even sterke panelen op basis van thermoplastische composieten. En laat dit nu net zijn wat Agesia – in samenwerking met De Roeve Mechanical en De Roeve Industrial IT uit Lokeren – ontwikkelde.

Thermoplastische composieten zijn heel sterk, maar hebben als bijkomend voordeel dat ze beduidend lichter van gewicht zijn dan conventionele materialen. Dat zorgt ervoor dat je ze kan gebruiken voor toepassingen waar gewicht en sterkte van belang zijn. Zoals dus containers in de transportsector. Die thermoplastische composieten hebben overigens nog een troef: als je ze verwarmt, kan je ze nog oneindig vervormen en hergebruiken. Zo kan je ze bijvoorbeeld gemakkelijker met een metaalstructuur combineren. Die blijft even stevig maar is minder zwaar. Thermohardend polymeer daarentegen kan je niet meer vervormen. Toch zal dat altijd zijn waarde blijven behouden, bijvoorbeeld bij bruggenbouw, of de productie van badkuipen. 

Wereldwijd octrooi 

“Thermoplastische composieten zijn in essentie twee lagen vezelversterkte kunststoffen met een heel goede hechting”, legt zaakvoerder Jan Verhaeghe van Agesia uit. “Ik ben al dertig jaar actief in de wereld van composieten en ben ook vicepresident van de Europese Composietfederatie. Dat biedt mij een helikopterzicht op de sector. Op basis van de noden ben ik een echte believer in nieuwe technologie. Daarom ben ik vanaf 2018 heel gericht onderzoek gaan doen op thermoplastische composieten. Het resultaat was een sandwichpaneel, bestaande uit twee thermoplasten met een heel goede binding. Dat hebben we meteen wereldwijd geoctrooieerd.” 

Erg tevreden dat we Agesia ook konden ondersteunen bij hun octrooiname. Zo’n wereldwijd octrooi is altijd een troef bij het verlenen van latere licenties, bijvoorbeeld.

Geert Huyghebaert
VLAIO bedrijfsadviseur

Te land, ter zee en in de lucht 

“Wij ontwikkelen oplossingen voor uitdagingen waar staal geen afdoend antwoord op biedt”, gaat Jan verder. “Bijvoorbeeld SWAP-containers, waarvan de vloer en wanden – die de grootste impact van de lading ondervinden – uit thermoplastische composieten vervaardigd zijn. Dat doen we concreet voor Modalis, een groot logistiek bedrijf uit Frankrijk, dat zo tot één ton per container uitspaart. Ook in de luchtvaart hebben we momenteel verschillende contacten, met de vraag om speciale panelen te ontwikkelen. Het feit dat thermoplasten zoals gezegd vervormd en hergebruikt kunnen worden bij verwarming, betekent ook dat ze aanzienlijk bijdragen tot de circulaire economie. Je  kan ze relatief makkelijk hergebruiken en ze een tweede leven bieden.” 

Begeleid door VLAIO bedrijfsadviseur Geert Huyghebaert, ontving Agesia steun voor een haalbaarheidsstudie om te zien of de oplossing industrieel toepasbaar zou zijn. Toen dat positief bleek dienden Agesia, De Roeve Mechanical en De Roeve Industrial IT een ontwikkelingsproject bij VLAIO in voor de effectieve industriële toepassing ervan. Het is overigens op de terreinen van die laatste dat de ontwikkeling en een deel van de productie van de SWAP-containers plaatsvindt.  

“We zijn heel goed ondersteund door Vlaio-bedrijfsadviseur Geert Huyghebaert”, aldus Jan Verhaeghe. “Bij het opstellen van de dossiers gaf hij de juiste richting aan, wees ons op belangrijke elementen die we konden of moesten vermelden, en droeg zo bij tot de succesvolle ontwikkeling van de thermoplastische composieten.” 

 

Welke stap wil jij zetten met je bedrijf? 

Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak vooruit gaat. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Maar ook al heb je bakken ervaring, toch blijf je met heel wat vragen zitten.   VLAIO is jouw gids bij de realisatie van die plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten.  

Neem zeker eens contact op met een VLAIO bedrijfsadviseur. 

Meer weten over octrooien? 

Sla er dan gerust ons themadossier intellectuele eigendom eens op na. Of surf naar create-protect-benefit.com, een platform dat (toekomstige) ondernemers bewustmaakt van de voordelen van het zorgen voor hun intellectuele eigendom.