Hernieuwbare waterstof uit de lucht

‘Tot 6 miljoen zaaikapitaal voor gouden waterstof van Leuvense spin-off Solhyd’,  kon je onlangs in de pers vernemen. Met hun technologie om hernieuwbare waterstof rechtstreeks te produceren uit waterdamp en zonne-energie belooft Solhyd een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie.  

Maar alvorens die investeerders over de brug kwamen, legden Tom Bosserez (CTO Solhyd) en Jan Ronger (CEO Solhyd) een lange weg van onderzoek en ontwikkeling af. Dat traject begon ruim tien jaar geleden aan de KU Leuven met een thesis over technologieën voor hernieuwbare energie. Vanuit dat fundamenteel onderzoek spitsten zij zich steeds concreter toe op relevante ontwikkelingen voor de markt. Daarbij konden zij rekenen op diverse bronnen van financiële en niet-financiële steun, waaronder een innovatiemandaat en een moonshot project van VLAIO. Vandaag staan zij met een groeiend team aan het roer van een ambitieuze en veelbelovende onderneming. 

Innovatiemandaat: de brug tussen fundamenteel onderzoek en toegepaste ontwikkeling

Oplossingen ontwikkelen met een echte maatschappelijke meerwaarde stond voor Tom en Jan hoog op hun prioriteitenlijstje. Hoewel de basisprincipes achter de technologie van Solhyd betrekkelijk eenvoudig zijn, vergt de ontwikkeling van een vermarktbare oplossing vele jaren tijd. Tijdens hun doctoraal onderzoek bij professor Martens aan de KU Leuven konden Tom en Jan rekenen op de structurele financiering van hun promotor. Om hun ambitie daarna verder te zetten waren er echter andere steunkanalen nodig.

Een VLAIO innovatiemandaat – type spinoff - is specifiek bestemd om postdoctorale onderzoekers een project te laten uitvoeren met het oog op de oprichting van een nieuw bedrijf. Het hoofddoel van het onderzoeksproject is de economische valorisatie van onderzoek en de verdere uitwerking van basisonderzoek om de resultaten toepasbaar te maken.

Met het 2 jaar lopende innovatiemandaat slaagde postdoc Tom Bosserez  erin een demo uit te werken. Die toonde de haalbaarheid van een verdere ontwikkeling tot een vermarktbaar product aan. En dat opende nieuwe deuren. Er werd een Moonshot project gestart met als doel het opschalen van de demo uit het innovatiemandaat tot een volwaardig pilot model. Met de Moonshot steun werd onder andere geïnvesteerd in een testproductielijn op de site van TRANSfarm aan de KU Leuven.

Tom Bosserez, CTO Solhyd: “Het innovatiemandaat en het Moonshot project waren cruciaal in aanloop naar de opstart van Solhyd als spin-off. Zelfs voor venture capitalists was onze onderneming destijds nog te risicovol. Wilden we ons doctoraal onderzoek doortrekken tot toepasbare, vermarktbare oplossingen dan vormden dat innovatiemandaat en dat Moonshot project een ideale springplank. Zonder deze steun hadden we de investeerders die we nu aan boord hebben nooit kunnen overtuigen.”

Samenwerken en ondernemen

Naast de ontwikkeling van de technologie werd er tijdens het innovatiemandaat en het Moonshot project hard gewerkt aan de creatie van de onderneming zelf. Tom en Jan werkten de business case uit en schaafden hun skills als ondernemers bij.

Gesteund met een provinciesubsidie, bleek de samenwerking met Comate, een team van ingenieurs, productontwikkelaars en designers uit Leuven, ontzettend waardevol. Het productontwerp dat ze samen uitwerkten, leerde de jonge ondernemers om vanuit de noden van de markt te denken. Ook samenwerkingen met andere bedrijven, gefaciliteerd door onder andere Flux 50 en Catalisti zorgde voor een ruimere blik en een dieper inzicht in de werking van de markt.

Tom: “Tot voor kort werkten we met ons kleine team als een onderzoeksgroep aan de KU Leuven. Eind 2023 was Solhyd, dankzij al de samenwerkingen en de financiële steun van de diverse projecten voldoende matuur om als spin-off verder door het leven te gaan. Het totaalplaatje van een onderneming met een productiehal van 500 m², doorontwikkelde producten in proefopstellingen, een onderbouwd business plan en een verankering met partners in de sector overtuigde onze investeerders om mee aan boord te stappen.” 

Ambitie: exponentiële groei met een maatschappelijke meerwaarde

Solhyd draait meteen op volle toeren met een team van 7 mensen en nog 3 openstaande vacatures. Dat getuigt van hun sterke ambitie. De toepassingen van waterstof zijn voor de energietransitie dan ook enorm. Solhyd focust daarbij vooral op de industrie en beoogt een pilootproject van 50-100 panelen. “Die halen vocht uit de lucht en splitsen dat door middel van katalysatoren en een membraan op in waterstof en zuurstof. Zowel de materialen als het toestel zijn robuust en betaalbaar en maken geen gebruik van zeldzame materialen”, zegt Tom. De pilootinstallatie is goed voor de productie van zo’n 300-600 kilogram waterstof of 15-30 KW aan vermogen.

Het hart van de ontwikkeling is trouwens niet enkel het paneel. Waterstof hernieuwbaar produceren kan op meerdere manieren en de ontwikkeling van complementaire concepten gaat bij Solhyd onvermoeibaar door.

Met de strategieën die de EU formuleert inzake de energietransformatie is het potentieel van Solhyd erg groot. Naast de elektrificatie van het wagenpark en de verwarming van woningen lijkt waterstof de groene energiebron van de toekomst voor industriële toepassingen. Solhyd ambieert dan ook een exponentiële groei en wil daarbij de sourcing en de productie in Vlaanderen houden.

Jan: “Onze grootste drijfveer achter Solhyd is een meerwaarde te leveren voor de maatschappij. Zo dragen we o.a. bij aan een project voor duurzaam koken in Afrika. Met de productie van hernieuwbare waterstof beschikken lokale bewoners nu over een alternatieve energiebron voor hun cookstoves die vroeger op hout of LPG brandden. Het is een veelbelovend initiatief en alvast een leerrijke ervaring in een totaal andere omgeving.”