Zeven nieuwe living lab projecten zetten in op versnelde omslag circulaire economie

Publicatiedatum

Vlaanderen wil de materialenvoetafdruk en broeikasuitstoot tegen 2030 drastisch verminderen en zet volop in op een versnelde omslag naar de circulaire economie. Denk aan minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen. Vlaams minister Jo Brouns kent steun toe aan 7 circulaire projecten die bijdragen tot een systeemdoorbraak in de sectoren maakindustrie, machinebouw, chemie en kunststoffen.

Foto door Nicolas_Meletiou van Pixabay

Circulaire economie

De omslag naar een circulaire economie is 1 van de speerpunten van de Green Deal van de Europese Commissie. Vlaanderen ondersteunt deze transitie en wil de materialenvoetafdruk en broeikasgasuitstoot tegen 2030 drastisch verminderen. VLAIO lanceerde in 2022 reeds een 1e oproep voor projecten die een systeemdoorbraak ondersteunen naar een circulaire maak- of bouwindustrie. Nu herhaalde VLAIO in 2023 de oproep living labs voor de sector maakindustrie/machinebouw en de sector chemie en kunststoffen.

VLAIO’s living labs

Living lab willen door een intense samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen doorbraken realiseren op het niveau van waardeketens en ecosystemen. Dit vergt een systemische aanpak en verandering met verregaande impact op zowel organisatorisch, sociaal-cultureel en technologisch vlak. Inhoudelijk zetten de gesteunde projecten in op diverse strategieën rond onderhoud, herstel, hergebruik, remanufacturing, delen, repurposing maar ook op aanpassingen in het ontwerpproces, de materiaalkenmerken en de logistieke ketens.

Elke project wordt uitgevoerd door een breed partnerschap van bedrijven, kennisinstellingen, overheden, vzw’s, financiers en/of sectorfederaties. In de living labs wordt gedurende enkele jaren intensief samengewerkt. Oplossing die hieruit voortkomen en de opgedane kennis en ervaring worden breed gedeeld om andere organisaties de tools en kennis te geven om de circulaire omslag te maken.

Goedgekeurde projecten 2023

Eind 2023 keurde minister Brouns 7 projecten goed. De geselecteerde partnerschappen ontvangen maximaal 500.000 euro steun. De steun op projectniveau bedraagt maximaal 80%, waarbij het steunpercentage per partner afhankelijk is van de aarde van de partner en de activiteiten. Minimum 20% moeten de partners zelf bijdragen. Een project kan tot 24 maanden duren.

Volgende projecten krijgen steun:

  • Universiteit Antwerpen – Remedi voor medische verpakkingen
  • Flanders Make – HEATReX (HogEr wAardebehoud van warmTepompen door ReX)
  • KULeuven – Recare About Shoes
  • Sirris – Remanumaat
  • DW Reusables – SIXPACK (Systeemverandering en Innovatie in de conteXt van herbruikbare verPAkking voor Circulaire economie in de reKken van de retail)
  • Thomas More – rePACE
  • UCLL – RERUN (hoogwaaRdig hergEbRUik van papier & kartoN)

De samenvattingen van deze (en de vorige) projecten kan je binnenkort vinden in de projectendatabank.

Meer info?

Delen: