Twaalf innovatiemandaten goedgekeurd

Publicatiedatum
De Innovatiemandaten (IM) zijn een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen. Er werden 25 IM-aanvragen ingediend. Voor innovatiemandaten werden 12 projecten geselecteerd voor steun. Dit alles voor een totaal steunbedrag van 2,5 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten vind je hieronder.

Gesteunde projecten 

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde innovatiemandaten voor de eerste oproep zijn:

Fase 1

HBC.2021.0213 - HBC.2021.0239 - HBC.2021.0242 - HBC.2021.0251

Spin-off

HBC.2021.0203 - HBC.2021.0205 - HBC.2021.0236 - HBC.2021.0246 - HBC.2021.0249

Fase 2

HBC.2021.0200 - HBC.2021.0229 - HBC.2021.0232

Alle aanvragers ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing.

Nieuwe oproep met deadline 7 september 2021

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 7 september 2021. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten. Voor wie interesse heeft of een voorstel even vooraf wil bespreken met een adviseur wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. Een verkennend gesprek kan worden aangevraagd, via dit webformulier.