Strategische Transformatiesteun aanvragen en opvolgen via e-loketondernemers.be

Publicatiedatum
Ondernemingen die een transformatie met sterk innovatief karakter doorvoeren, kunnen Strategische Transformatiesteun (STS) krijgen voor investeringen en opleidingen. Vanaf 1 januari werd dit steuninstrument bijgestuurd. De bijgestuurde versie kan vanaf nu aangevraagd én opgevolgd worden via het e-loket voor ondernemers.

Bijsturing Strategische Transformatiesteun 

Sinds 3 januari kunnen ondernemingen een aanvraag voor de bijgestuurde versie van de Strategische Transformatiesteun indienen. De nieuwe versie verlegt bepaalde accenten, zo wordt de beoordeling vereenvoudigd en transparanter gemaakt, en wordt het steunplafond beperkt tot 500.000 euro. Alle info vind je hier. 

Aanvragen en opvolgen via e-loket 

De nieuwe versie van de Strategische Transformatiesteun kan via het e-loket voor ondernemers aangevraagd én opgevolgd worden. Dit e-loket is een overkoepelend digitaal platform waar ondernemers verschillende dossiers van overheidsdiensten kunnen aanvragen en opvolgen. Ook de kmo-portefeuille en diverse coronamaatregelen kunnen via dit platform aangevraagd worden.  

 

Wat is e-loketondernemers.be?  

Het e-loket voor ondernemers is een overkoepelend digitaal platform waar ondernemers dossiers van verschillende overheidsdiensten kunnen aanvragen en opvolgen. Voorbeelden zijn de kmo-portefeuille, diverse coronamaatregelen, groei- en logiessubsidies, aanwervingsincentives, ...   

Verder kunnen ze bekijken wat de status is van het dossier dat ze hebben aangevraagd. E-loketondernemers.be van VLAIO biedt één overzicht van alle overheidsdossiers van een bedrijf en wordt nog verder uitgebreid met producten en diensten van andere agentschappen en lokale besturen.