Steun voor drie ‘Digitale School’ projecten

Publicatiedatum
In het kader van de oproep "Digitale School" krijgen drie projecten steun voor de ontwikkeling en de uitrol van begeleidingsprojecten rond de thema's digitale competenties en mediawijsheid in het secundair onderwijs. De drie projecten zijn: Level-Up, do.IT.school en DigX.

Iedereen digitaal

De wereld om ons heen is volop aan het digitaliseren. Digitale en technologische evoluties volgen elkaar razendsnel op. Onze samenleving evolueert naar een netwerk- en informatiesamenleving. Vlaanderen wil daarom volop inzetten op de transitieprioriteit digitalisering. Ook het onderwijs moet mee op de digitale snelweg, leerlingen en scholen mogen deze evolutie niet missen. In mei lanceerden we in dat kader een nieuwe oproep "Digitale School". Via deze oproep kregen drie projecten steun. 

Begeleidingstrajecten

Om bijkomende ondersteuning te voorzien voor de scholen steunen we drie samenwerkingsverbanden voor een totaal van 1,2 miljoen euro. Deze samenwerkingsverbanden zullen de scholen begeleiden in hun digitale transformatie met focus op het realiseren van digitale competenties bij hun leerlingen.

Elk begeleidingstraject ondersteunt scholen en leerkrachten om te vertrekken vanuit een gedragen visie van de digitale school. Het ondersteunt de betrokken scholen en leerkrachten vervolgens in de operationalisering van die visie. Bovendien voorziet het gesteunde project een verdere uitrol van het ontwikkeld begeleidingstraject na de subsidieperiode. 

Welke drie projecten werden geselecteerd? 

Level-up

Level-Up is een project van GO! in samenwerking met begeleidingsdiensten van POV, GO! scholengroep Impact, HoWest, RVO Society, en Agoria. Het opzet en de materialen voor het begeleidingstraject voor leraren(teams) worden ontwikkeld door het consortium met diverse kernteams en lerarenteams in pilootscholen, vanuit hun school- en curriculumorganisatie en didactiek. Het begeleidingstraject zet onder meer in op de ontwikkeling van een beleidsplan digitalisering, peer-coaching en digitaal welbevinden. Tijdens het project ambieert het consortium 17 scholen (5 in fase 1 en 12 in fase 2) te bereiken, met directe betrokkenheid van 102 leraren (6 leden in 17 scholen) via kernteams. Het begeleidingstraject wordt ingebed in de reguliere werking van de pedagogische begeleidingsdiensten (GO! en POV).

do.IT.school

do.IT.school bestaat uit een consortium van eduCentrum vzw, Digitale Wolven vzw, en een partnerschap met ondernemingen en scholen. Samen nemen ze secundaire scholen mee in een e-inclusief, innovatief, digitaal cocreatieproces. Het project focust op een combinatie van innovatieve tools en toepassingen, en maakt gebruik van analoge en digitale leermethodes om vorm te geven aan het onderwijs van de 21ste eeuw. Dit wordt versterkt door het gebruik van digitale technologie en EdTech. Het project heeft aandacht voor datageletterdheid, mediawijsheid en inclusiviteit. Het consortium wil in totaal minstens 40 trajecten begeleiden waarbij minimaal 20 leerkrachten per school bereikt worden. Nadien wordt het begeleidingstraject betalend, maar weliswaar betaalbaar, en zet de partner in op het traject bij partners uit te rollen.

DigX

Met DigX slaan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV), Arteveldehogeschool en Karel de Grote Hogeschool de handen in elkaar om Vlaanderenbreed 30 (piloot)scholen in co-creatie te laten transformeren naar digitale scholen. Een aantal doelstellingen staan voorop: een begeleidingstraject op maat dat schaalbaar- en duurzaam is, en een blauwdruk voor een beleidsplan digitalisering en een professionaliseringstraject. De aanvrager streeft ernaar om binnen de drie jaar 30 (piloot)scholen en 1800 leerkrachten te bereiken. Na afloop van het project, nemen de pedagogische begeleidingsdiensten dit proces mee in hun werking. Lerarenopleidingen leveren dan weer via het aangepast curriculum een sterkere generatie leerkrachten af.

 

Vlaamse AI- en cybersecuritybeleidsplannen zetten in op flankerend onderwijsbeleid

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie en het Vlaams beleidsplan Cybersecurity goed. Het doel? Vlaanderen als kennisregio op het vlak van AI en cybersecurity op de kaart zetten. Dat gebeurt enerzijds door het onderzoek te stimuleren en anderzijds door ondernemingen warm te maken voor alle mogelijkheden die deze nieuwste technologieën en cybersecurity-oplossingen bieden en hen de kennis aan te reiken om te kunnen innoveren. Daarmee maakte de Vlaamse Regering van innovatie en digitale transformatie een speerpunt van haar beleid, met oog voor samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen.

Gezien de grote transformatie richting digitale school waar het onderwijs en hun leerlingen voor staan, voorziet VLAIO vanuit de beleidsagenda’s artificiële intelligentie en cybersecurity ondersteuning voor het realiseren van digitale competenties en mediawijsheid bij leerlingen in het secundair onderwijs.