geel licht timelaps

Vlaams Beleidsplan Artificiële intelligentie

Vlaanderen investeert jaarlijks 32 miljoen euro in een beleidsplan voor artificiële intelligentie (AI), met aandacht voor onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen.

Generalistische, transformerende technologieën met toepassingen in alle domeinen, zoals artificiële intelligentie, hebben een ontegensprekelijke impact op onze maatschappij, economie en arbeidsmarkt. De wereldwijde opmars van AI is een onderdeel van de brede digitaliseringsbeweging, die de motor vormt achter de vierde industriële revolutie. Deze evolutie heeft tot gevolg dat ook Vlaanderen een strategie nodig heeft om het gebruik van AI te verduurzamen en de vele kansen ervan optimaal te benutten in alle domeinen van de economie en samenleving.

Het Beleidsplan Artificiële intelligentie, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, bestaat uit drie delen die elkaar aanvullen en versterken.

Meer informatie

Subsidies

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
T080020555
E-mail