Nieuw VLAIO-kostenmodel vanaf vandaag van toepassing

Publicatiedatum
VLAIO streeft naar meer uniformiteit in het kostenmodel voor diverse steuninstrumenten. Vanaf vandaag is een nieuw kostenmodel van kracht.

Voor welke instrumenten?

Het nieuwe kostenmodel is geldig voor deze steuninstrumenten:

 • Ontwikkelingsprojecten
 • Onderzoeksprojecten
 • ICON
 • cSBO
 • Baekeland- en Innovatiemandaten
 • Landbouwtrajecten
 • TETRA
 • COOCK
 • kmo-groeisubsidie
 • Strategische transformatiesteun
 • Ecologiepremie+
 • Strategische ecologiesteun
 • Proeftuinprojecten

Welke zijn de voornaamste veranderingen?

De projectbegroting bestaat altijd uit vijf kostenrubrieken:

1. Personeelskosten

De berekening van personeelskosten zal gebeuren op basis van een standaard uurtarief (SUT) van 1,2%. Enkel personeelskosten van werknemers op de payroll van de aanvrager(s) zijn aanvaardbaar binnen deze rubriek.

2. Werkingskosten

Werkingskosten zijn de rechtstreeks aan het project verbonden uitgaven die noodzakelijk zijn voor de algemene werking van het project. Deze worden berekend in functie van de gepresteerde mensmaanden. De grootte van de maximaal in te brengen overheadkost per gepresteerd mensjaar kan per steuninstrument worden bepaald.

3. Overheadkosten

Overheadkosten zijn kosten die niet voor 100% aan het project toe te wijzen omdat ze geïntegreerd zijn in de algemene werking van de organisatie. Deze worden berekend in functie van de gepresteerde mensmaanden en niet langer als een bepaald percentage op de personeelskost. De grootte van de maximaal in te brengen overheadkost per gepresteerd mensjaar kan per steuninstrument worden bepaald.

4. Externe Prestaties 

Externe prestaties zijn diensten die geleverd worden door derden (bedrijven, zelfstandigen, freelancers, kenniscentra, etc.) in opdracht van een project- of onderzoekspartner. Elke externe prestatie moet bij de projectaanvraag gemotiveerd worden, hetzij via een offerte, een factuur van een vergelijkbare opdracht of een gemotiveerde kostenschatting. 

5. Investeringen

Als investeringen worden aanzien: alle geactiveerde uitgaven (vaste activa onder de rekeningen klasse 2 in de ondernemingsbalans) van duurzame gebruiksgoederen en andere roerende of onroerende goederen. 

Timing

Het nieuwe kostenmodel is van toepassing vanaf 12 oktober 2020 voor alle nieuwe aanvraagdossiers van de volgende maatregelen: Ontwikkelingsprojecten en Onderzoeksprojecten, ICON, cSBO, Baekeland- en Innovatiemandaten, Landbouwtrajecten, TETRA, COOCK. 
Er wordt een overgangsperiode voorzien voor deze instrumenten die loopt tot 31 december 2020 waarin de Excel-begrotingsaanvragen van zowel het huidige als het nieuwe kostenmodel kunnen gebruikt worden. Voor de oproepen die binnen deze overgangsperiode vallen, zal per instrument bepaald worden welk kostenmodel gebruikt dient te worden. 

Voor de volgende instrumenten is de verwachte lanceringsdatum van het kostenmodel 1 November 2020: kmo-groeisubsidie, Strategische transformatiesteun, Ecologiepremie+, Strategische ecologiesteun. 

Aanspreekpunt

Voor bijkomende vragen kan je terecht bij het VLAIO-contactcenter door ons te bellen of Whatsappen op 0800 20 555.
 

Delen: