Record aan innovatiesteun voor Vlaamse kmo's

Publicatiedatum
In 2019 verleende VLAIO steun aan een record van ruim 500 ondernemingen, goed voor een totaal van meer 200 miljoen euro. Voor het 2de jaar op rij gaat meer dan de helft van dit subsidiebedrag naar projecten bij Vlaamse kmo’s. Een aantal hervormingen zorgen ervoor dat steeds meer kmo’s hun weg vinden naar VLAIO en haar netwerk van partners.
kleine plantjes groeien met geld

Meer steun voor onderzoek en ontwikkeling 

In 2019 werden door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) projecten bij 513 Vlaamse bedrijven goedgekeurd voor een recordbedrag van meer dan 200 miljoen euro subsidie. Ruim 3/4de van de gesteunde projecten zijn ontwikkelingsprojecten, waarmee een onderneming financiële steun krijgt om een innovatieve vernieuwing te realiseren. Via dit steuninstrument kunnen de nodige risicovolle stappen gezet worden om van het innovatieve idee een succesvol product en een succesvolle onderneming te maken. 

Steun voor kmo’s zit in de lift

Net als in 2018 is ook in 2019 het aandeel kleine (ko’s) en middelgrote ondernemingen (mo’s) aanzienlijk groter dan het aandeel grote ondernemingen (go) in de projecten. 

Verdeling aantal unieke gesteunde ondernemingen

Deze trend blijkt ook uit de verdeling van het totale toegekende steunbedrag. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn samen altijd goed geweest voor het grootste aantal goedgekeurde projecten, maar niet voor het meeste gewicht in de verdeling van het totale steunbedrag. Tot en met 2016 kregen grote ondernemingen het grootste deel van het subsidiebedrag. In 2017 was de budgetverdeling voor het eerst ongeveer gelijk. In 2018 werd een kentering ingezet en namen de subsidies voor kmo’s – en dan vooral voor ko’s - fors toe. 

Deze ommekeer zet zich in 2019 door, met een sterk record van 99,1 miljoen euro voor kleine ondernemingen ten opzichte van 85,7 miljoen euro voor grote ondernemingen. 

Verdeling toegekende steun (mln €)

1 op 2 is nieuwe klant bij VLAIO

Meer dan 50% van de gesteunde bedrijven zijn nieuwe klanten die de voorbije 5 jaar niet bij VLAIO aanklopten voor steun. Deze trend is te verklaren door enkele belangrijke hervormingen binnen de VLAIO-werking:

  • VLAIO maakt je wegwijs
    Sinds 2018 zet VLAIO sterk in op zijn gidsfunctie om bedrijven met ambitieuze plannen wegwijs te maken. Dit werd mogelijk door intern het VLAIO Contact Center te vernieuwen, en door de persoonlijke adviesverlening aan bedrijven door Team Bedrijfstrajecten toe te voegen aan het agentschap. Een kmo die bij VLAIO aanklopt krijgt nu niet alleen advies op maat, maar wordt ook wegwijs gemaakt in het VLAIO Netwerk. Zo kan het bedrijf beroep doen op overheidssteun en zich tegelijk aanmelden bij een VLAIO partner voor een interessant coaching- of begeleidingstraject.
     
  • Vereenvoudigde steunaanvraag
    Het aanvraagdocument voor steun werd grondig herzien en vereenvoudigd. Ook is sinds 2019 de ‘overeenkomst innovatiesteun’ sterk vereenvoudigd en kan deze meteen tot stand komen bij de beslissing. Een onderneming hoeft dus niet langer een maand te wachten om te bevestigen dat een project is opgestart. Voor vele projecten betekent dit een snellere uitbetaling van de steun. 

Beide hervormingen zorgen ervoor dat de drempel verlaagd is voor kmo’s om hun weg vinden naar de dienstverlening van VLAIO en het VLAIO Netwerk. VLAIO zet ook continu in op de verbetering van het digitaal indieningsproces. Want ook in 2020 wil VLAIO een nieuw record aan Vlaamse kmo’s ondersteunen bij het realiseren van hun ambitieuze plannen.

Meer cijfers:

Deze cijfers hebben betrekking op de reguliere VLAIO-bedrijfsinnovatiesteun (onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten), met in begrip van het bedrijfsteungedeelte in het kader van ICON-projecten (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) bij de strategische onderzoekscentra.

Totaal toegekende steun (mln )
Steunverdeling ontwikkelings- en onderzoeksprojecten
Toegekende steun per projecttype (mln €)
Steunverdeling per grootte van de onderneming

Delen: