Nieuwe stap in de actualisering van de regelgeving ambulante en kermisactiviteiten

Publicatiedatum
Er werd een nieuwe stap gezet in de actualisering van de regelgeving ambulante en kermisactiviteiten. Na overlegmomenten met steden en gemeenten en adviezen van de SERV, de VVSG en de Raad van State keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet definitief goed op 23 december. Dit ontwerp wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Zoals we eerder al meedeelden, wil Vlaanderen met de lopende hervorming van de regelgeving  de opstart van het beroep vereenvoudigen. Dit door het opheffen van de machtiging ambulante en kermisactiviteiten. In de volksmond zijn deze machtigingen beter gekend als de leur- en kermiskaart. Ook de vergunning voor occasionele verkopen met niet-commercieel karakter wordt aangepast. Via deze hervorming krijgen de marktkramers en foorreizigers meer rechtszekerheid door de verlenging van de minimumtermijn van de opzegging bij de definitieve opheffing van een standplaats. Verder wordt de regelgeving aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

Overleg en advies

Na de principiële goedkeuring op 1 juli werd het advies ingewonnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State. De ontwerpteksten werden eveneens voorgelegd aan de VVSG. Die vraag tot advies kaderde in een breder overleg- en communicatietraject met steden en gemeenten. Zo waren er overlegmomenten met steden en gemeenten op 17 juni en 18 oktober 2022.

Rekening houdend met deze adviezen werd het voorontwerp van decreet op een paar punten aangepast. In de nota aan de Vlaamse Regering lees je hier alles over.

Indienen bij het Vlaams Parlement

Het ontwerp van decreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Op de website van het Vlaams Parlement lees je hoe een decreet tot stand komt. Daarna moeten ook nog uitvoeringsbesluiten door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden.

Communiceren en digitaliseren

Van zodra alles rond is, voorzien we de nodige communicatie. Daarnaast wil VLAIO met een raamovereenkomst en een financiële stimulans - samen met deze actualisering van de regelgeving - de drempel naar digitalisering in de ambulante en kermisactiviteiten voor steden en gemeenten verlagen. Je leest er meer over in onderstaand nieuwsbericht.

Delen: