Actualisering wetgeving ambulante en kermisactiviteiten: samen aan de slag

Publicatiedatum
Op 18 oktober troffen de VVSG, VLAIO en een aantal gemeentelijke experten in ambulante en kermisactiviteiten elkaar in het Huis Madou. In een Thematische Overlegtafel gingen ze samen aan de slag rond de hervorming van de regelgeving ambulante handel en kermisactiviteiten. Ze bekeken wat nodig is om de hervorming te laten slagen en om te zorgen dat gemeenten er vlot en met kennis van zaken mee aan de slag kunnen.
Foto door Michael De Lausney in opdracht van VLAIO

Begin juli nam de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing met betrekking tot het wijzigen van de regelgeving omtrent ambulante handel en kermissen. Deze hervorming gaat ook gepaard met een digitaliseringstraject en een communicatietraject.

Tijdens de overlegtafel werd op deze drie aspecten ingezoomd: de wijzigingen aan de regelgeving, de groepsaankoop die VLAIO wil faciliteren en de communicatie die hierbij zal worden voorzien. Vooraf bekeken de deelnemers een webinar en verdiepten zich in de voorgestelde wetswijziging en bijhorende memorie van toelichting. Zo had iedereen de nodige grondige achtergrondkennis en kon de groep aan de slag gaan.

Op de inzichten uit deze overlegtafel wordt nu verder gebouwd. Onder meer via de VLAIO-nieuwsbrief voor lokale besturen houden we je op de hoogte. Lees zeker ook het nieuwsbericht over de groepsaankoop. Bespreek het met je collega’s en laat VLAIO zo snel mogelijk weten mocht jouw bestuur geïnteresseerd zijn.

Samen voor sterk ondernemen

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen