Interesse in de groepsaankoop voor een digitale tool voor ambulante en kermisactiviteiten? Laat het VLAIO snel weten.

Publicatiedatum
Met een raamovereenkomst en een financiële stimulans willen we, samen met de actualisering van de wetgeving, de drempel naar digitalisering in de ambulante en kermisactiviteiten voor steden en gemeenten verlagen. Binnenkort verwachten we de offertes voor een digitale tool die ambulante handelaars en foorreizigers hopelijk in alle gemeenten zullen kunnen gebruiken. Is je interesse gewekt? Bespreek het binnen de gemeente en geef jullie interesse door aan VLAIO. Zo kunnen we in een volgende fase samen snel schakelen.
Foto van unsplash.com

De digitale tool zal mee instaan voor de organisatie van de ambulante en kermisactiviteiten in jouw gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet goedkeuren van een aanvraag voor een standplaats of het indienen en bewaren van de nodige attesten van een ondernemer. VLAIO heeft recent een overheidsopdracht in de markt gezet voor een groepsaankoop van zo’n tool door steden en gemeenten. 

Financiële bijdrage door VLAIO

Het gaat om een raamovereenkomst. VLAIO wordt geen eigenaar van de tool. De tool zal tegen betaling aangeboden worden aan de lokale besturen. Wel wil VLAIO een deel van de abonnementskosten voor steden en gemeenten dragen met middelen uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Die bijdrage zal degressief zijn en beperkt in de tijd. 

De concrete modaliteiten worden nog verder uitgewerkt, maar verwacht wordt dat in het eerste jaar dat kan ingetekend worden die bijdrage van VLAIO goed zal zijn voor 100% van de kosten. Later instappen als gemeente zal mogelijk zijn, al zal de bijdrage van VLAIO steeds kleiner worden. Verwacht wordt dat de bijdrage van VLAIO in het tweede jaar daalt naar 75%, in het derde jaar naar 50% om te eindigen op 25% in het vierde jaar. 

De kostprijs is nu nog niet exact te bepalen. Dat hangt af van de gekozen dienstverlener en de onderhandelde voorwaarden. 

Heeft jouw gemeente interesse? Laat het ons weten

Voor VLAIO is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten hoeveel lokale besturen effectief geïnteresseerd zijn om aan deze groepsaankoop mee te doen. Overweeg je ernstig om hier mee in te stappen? Geef jullie interesse door aan VLAIO via onderstaand formulier.

Meer info

De selectieleidraad omschrijft welke tool en dienstverlener we zoeken. Eventuele bijkomende vragen kan je stellen aan de relatiebeheerders lokale besturen van VLAIO op lokalebesturen@vlaio.be.

Delen: