Nieuwe producten op e-loketondernemers.be

Publicatiedatum
Tijdens de zomer werden enkele nieuwe producten toegevoegd waardoor je als ondernemer nu bijna 120 dossiers kan aanvragen en/of opvolgen via e-loketondernemers.be!

Nieuwe producten

Tijdens de zomer werden enkele nieuwe producten toegevoegd. Ook de komende maanden zal e-loketondernemers.be verder uitbreiden met producten en diensten van andere agentschappen, departementen en van lokale besturen.  

Vlaams Rampenfonds 

Naar aanleiding van de wateroverlast heeft e-loketondernemers.be de mogelijkheid opgenomen om via het Vlaams Rampenfonds schade te melden. Op basis van de ontvangen meldingen onderzoekt het Vlaams Rampenfonds in welke steden en gemeenten de regenval erkend wordt als ramp. 

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken maakt het mogelijk de vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen via e-loketondernemers.be aan te vragen en op te volgen. Strategische goederen zijn dual use goederen (voor tweeërlei gebruik), civiele vuurwapens (alsook onderdelen en munitie) en militaire goederen (met inbegrip van software en technologie). 

Gemeente Brasschaat

Gemeente Brasschaat voegt 7 producten toe die de ondernemers kunnen aanvragen: 

  • Stanplaats buitende openbare markt 
  • Standplaats openbare markt 
  • Standplaats kermis 
  • Starterspremie 
  • Belvergunning 
  • Drankvergunning 
  • Uitbatingsvergunning 

Verkrijgen van informatie op maat

Daarnaast worden, in samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT), ondernemers via e-loketondernemers.be op maat geïnformeerd over: 

  • De beursdeelname ‘Food & Hotel China – Shanghai’ 
  • Advies over ‘Start to export’ voor zowel de sector ‘ICT’ als ‘Voeding & dranken’ 

Gebruik jij e-loketondernemers al? 

In de eerste helft van 2021 vonden al bijna 400.000 ondernemers de weg naar e-loketondernemers.be. E-loketondernemers.be is een overkoepelend digitaal platform waar de gebruiker (zaakvoerders en gebruikers met rechten voor de onderneming) op één plaats een overzicht vindt van de subsidies/erkenningen/vergunningen die hij kan aanvragen en/of opvolgen over de verschillende bestuursniveaus heen.  

Denk aan de kmo-portefeuille, groei- en logiessubsidies, aanwervingsincentives, werkplek duaal leren, internationale subsidies, strategische ecologiesteun, horecavergunning, terrasvergunning, verkeersbelasting, omgevingsvergunning, … 

Bovendien kan je vanuit e-loketondernemers.be als zaakvoerders ook het aantal (nieuwe) documenten raadplegen die in de e-Box Enterprise staan. e-Box Enterprise is de digitale brievenbus van de overheid voor ondernemingen.

Wil jij als (lokale) overheid ook jouw producten ontsluiten via e-loketondernemers.be? 

Neem dan contact op met het team via e-loketondernemers@vlaio.be.