Nieuwe oproepen Europees Innovatiefonds op komst

Publicatiedatum
Het EU-innovatiefonds steunt oplossingen om de broeikasuitstoot door de industrie te verminderen en Europa koolstofneutraal te maken. De Europese commissie maakte de timing voor de volgende oproepen bekend. De oproep voor grootschalige projecten wordt opengesteld op 26/10. De oproep voor kleinschalige projecten in maart 2022. Potentiële projectontwikkelaars kunnen 1-op-1 begeleiding krijgen via VLAIO of VEKA.

Wat is het EU-innovatiefonds?

Het EU-innovatiefonds is een Europees financieringsprogramma dat als doel heeft om innovatieve oplossingen op de markt te brengen die de broeikasgasuitstoot door de industrie structureel verminderen en Europa koolstofneutraal helpen maken.

De Europese Commissie geeft subsidies voor demonstratieprojecten gericht op:

 • innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de EU ETS-richtlijn;
 • milieuveilige afvang en gebruik van CO2 (CCU);
 • milieuveilige afvang en opslag van CO2 (CCS);
 • hernieuwbare energie;
 • energieopslag.

Het fonds wordt gevoed met:

 • de opbrengst van de veiling van 450 miljoen emissierechten binnen het EU ETS in de periode van 2020 tot 2030;
 • de niet-gespendeerde fondsen van het vroegere NER-300 fonds.

Volgende oproepen

De Europese Commissie heeft de timing van de volgende oproepen voor het EU-innovatiefonds aangekondigd.

De oproep voor grootschalige projecten (kapitaaluitgaven hoger dan 7,5 miljoen euro) is voorzien voor 26 oktober 2021, met een deadline op 1 maart 2022. De resultaten zullen vervolgens bekendgemaakt worden in juli 2022. Het totale budget van deze oproep zal verhoogd worden naar een bedrag tussen 1,3 en 1,5 miljard euro (afhankelijk van de evolutie van de koolstofprijs). De aanvraagprocedure wordt ook eenvoudiger: de aanvraag zal vanaf nu slechts in één fase verlopen, in tegenstelling tot de twee fases bij de vorige oproep.

De oproep voor kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro) zal openen in maart 2022, met een deadline in augustus 2022. De resultaten zullen vervolgens bekendgemaakt worden in het eerste kwartaal van 2023. Het totale budget van de oproep blijft behouden op 100 miljoen euro. De procedure blijft ook grotendeels hetzelfde als bij de vorige oproep.

Ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid zet in op promotie, informatieverspreiding en ondersteuning van (consortia van) bedrijven met demonstratieprojecten die in aanmerking komen voor steun van het innovatiefonds. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) werken daarvoor nauw samen.

Potentiële projectontwikkelaars krijgen het aanbod voor 1-op-1-begeleiding. Voor meer informatie kan je terecht bij:

Meer informatie over het EU-innovatiefonds vind je op de VEKA-website.

Inspiratie nodig?

De eerste resultaten van de oproep voor kleinschalige projecten zijn bekend. Een greep uit de geselecteerde projecten:

 • Silverstone: Het project omvat het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van een installatie die CO2 oplost in water terwijl het in ondergrondse basaltrotsen stroomt, waar het wordt gefixeerd in stabiele carbonaten: een proces dat bekend staat als koolstofafvang en mineraalopslag (CCMS)
 • DrossOne: Het project zal de haalbaarheid aantonen van een grootschalig, gecentraliseerd vehicle-2-grid (V2G)-systeem door gebruik te maken van de stationaire opslag die is gekoppeld aan de elektrische voertuigen (EV) op de parkeerplaats van hun fabrikant, alvorens te worden verscheept naar autodealers en een stationaire opbergunit bestaande uit tweedehands batterijen.
 • EB UV: Het doel van het project is om een uniek volledig uithardingsproces in te zetten, specifiek voor oplosmiddelvrije aflak.
 • MaxAir: Het project zal een geautomatiseerde productielijn bouwen voor de productie van fotovoltaïsche (PV) modules, evenals onderzoek doen naar manieren om materialen te verbeteren en productieprocessen te optimaliseren.
 • ZE PAK: Het project heeft tot doel een piloot waterelektrolysesysteem te bouwen om groene waterstof te produceren voor gebruik in de transportsector.
 • CarBatteryReFactory: Het doel van het project is het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van een nieuwe locatie voor de productie van een energieopslagsysteem (ESS) op basis van nul- en tweedehandsbatterijen voor elektrische voertuigen (EV).
 • HELEXIO line: Het doel van het project is de grootschalige productie van gecombineerde stalen dak- en fotovoltaïsche (PV) oplossingen.
 • Aquilon: Het project heeft tot doel het passieve energieverbruik van een ondergrondse gasopslagplaats te dekken met CO2-neutrale elektriciteit.

Een overzicht van alle geselecteerde projecten kan je hier raadplegen.