Nieuwe GREEN investeringssteun maakt energie van bedrijven groener en efficiënter

Publicatiedatum
Heb je plannen om voor de warmtevraag of koeling van je productieprocessen over te stappen van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas, groene of blauwe waterstof)? Dan kan de nieuwe GREEN investeringssteun of bestaande ecologiepremie+ je helpen. Ook om je energie efficiënter in te zetten is steun mogelijk.

Vergroening en energie-efficiëntie 

Om de klimaatopwarming aan te pakken en de stijgende energiekosten te drukken, moet het energieverbruik van ondernemingen groener en efficiënter. Ondernemingen die hierin investeren, kunnen nu ook beroep doen op de nieuwe GREEN investeringssteun (Groener en Efficiënter Energieverbruik in de industrie). 

De steun richt zich enerzijds naar ondernemingen die de transitie maken van fossiele brandstoffen (zoals stookolie, aardgas en diesel) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas en groene of blauwe waterstof). Anderzijds komen ook ondernemingen in aanmerking die energie-efficiënte maatregelen nemen om hun totale energieverbruik te verminderen door aanpassingen te doen aan het productieproces. 

Aanvulling op bestaande steun 

De Vlaamse Regering komt al langer financieel tegemoet aan ondernemingen die ecologie-investeringen doen. De ecologiepremie+ steunt investeringen in technologieën uit een limitatieve lijst. Die lijst zal begin januari 2023 uitgebreid worden zodat meer duurzame technologieën en meer bedrijven in aanmerking komen voor steun. Investeer je als bedrijf in een technologie die niet op deze lijst staat, dan kan je mogelijk steun krijgen via de nieuwe GREEN investeringssteun.  

Ook de strategische ecologiesteun bestaat al langer, maar heeft een investeringsdrempel van 3 miljoen euro. Die drempel is gevoelig lager bij de nieuwe GREEN investeringssteun (50.000 euro) waardoor meer projecten in aanmerking komen.  

 

Welke steun is geschikt voor jouw onderneming? 

In welke technologie wil je investeren? 

Kost je project minstens 3 miljoen euro? Dan kom je misschien in aanmerking voor strategische ecologiesteun

 
 

Hinder door hoge energiefactuur? > Energiesteun

Vraag jouw energiesteun aan

Los van de GREEN investeringssteun werd een nieuwe maatregel gelanceerd voor ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis. Deze steun moet gezonde ondernemingen op korte termijn continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement.

Investeer in de toekomst > GREEN investeringssteun

Stap over van fossiele brandstoffen naar groene technologie.

Deze steunmaatregelen kunnen je hierbij helpen:

 

Delen: