Nieuwe EFRO-oproepen prioriteit 1 en 2 gelanceerd

Publicatiedatum
De oproep binnen Prioriteit 1 richt zich op investeringsprojecten bij speerpuntclusters. Voor deze speerpuntclusters geldt dat ze voor een voor Vlaanderen strategisch domein, in een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid (triple helix), een ambitieuze lange termijnstrategie en competitiviteitsprogramma ontwikkelen en uitvoeren.

Er werden reeds 6 speerpuntclusters erkend, m.n. Catalisti, SIM, Flux50, Flanders’ Food, VIL en Blauwe Cluster. Enkel deze organisaties kunnen binnen deze oproep een projectvoorstel indienen en dus begunstigde zijn van EFRO-steun.

Voor Prioriteit 2 zijn 2 oproepen voorzien: één oproep richt zich tot intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers. Van een modern bestuur wordt meer en meer gevraagd om innovatief te zijn op het vlak van e-government om de uitdagingen van de ondernemers aan te pakken. Deze uitdagingen omvatten onder andere de groeiende vraag naar een online of digitale aanpak van de nodige procedures, het stimuleren van het e-ondernemen en het innovatief aanpakken van de dienstverlening naar de ondernemers toe. Essentieel hierbij is dat de digitale technologie wel degelijk geïntegreerd wordt binnen de dienstverlening zelf. Ook het organiseren van een samenwerking tussen verschillende lokale besturen kan een antwoord bieden op een verdere professionalisering van de dienstverlening naar ondernemers.

De 2e oproep binnen prioriteit 2 richt zich op de creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering. Als open economie is de verwevenheid van Vlaanderen met de wereldeconomie zeer groot en geldt internationalisering als een belangrijk aspect. Het is belangrijk om hier verder op in te zetten met een versnelling van het internationaliseringsproces ter verbetering van de concurrentiepositie van de kmo’s. Dit geldt in het bijzonder voor innovatieve bedrijven die voor valorisatie op het buitenland zijn aangewezen en voor bedrijven met nieuwe types businessmodellen. Ook traditionele bedrijven opereren in een onvoorspelbare wereldeconomie, en moeten hun risico’s spreiden over meerdere exportmarkten. Voor buitenlandse investeerders is het potentieel van het volledige ecosysteem steeds belangrijker als criterium om in Vlaanderen te investeren. Daarom is het van het grootste belang dat er een gemeenschappelijke strategie is waarbij alle actoren van het ecosysteem betrokken zijn en samenwerken.

De modaliteiten voor de 3 oproepen zijn terug te vinden in de oproepteksten.

Voor de 3 oproepen wordt met een verplichte vooraanmelding gewerkt. Projectideeën kunnen tot vrijdag  26 april aangemeld worden via het vooraanmeldingsformulier. Op basis hiervan wordt feedback gegeven en kan verder werken aan een definitief projectvoorstel, dat tot 27 juni 2019 ingediend kan worden via het EFRO E-loket.  

Specifiek voor de oproep ‘Intergemeentelijke samenwerking en dienstverlening naar ondernemers’ wordt op woensdag 3 april een infosessie georganiseerd waar de oproep toegelicht wordt.  Deze vindt plaats van 10u30 tot 12u30 in zaal B2.111 van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. Inschrijven voor deze infosessie kan via carmen.vervoort@vlaio.be .