Lopende projectoproepen EFRO

De uiterste indieningsdatum verschilt per oproep en is terug te vinden in de oproepfiche. Project- voorstellen worden ingediend via het EFRO E-loket. Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

  Prioriteit 1

  Oproep GTI Limburg -  'Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren'. Indienen kan tot 6 december 2019. Oproepfiche.

  Oproep 'Investeringsprojecten bij speerpunt clusters'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

  Prioriteit 2

  Oproep 'Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

  Oproep 'Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

  Oproep 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

  Oproep 'Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

   Prioriteit 3

   Oproep 'Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

   Oproep 'Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan - Mobipunten. Indienen kan tot 27 september 2019. Oproepfiche.

    Prioriteit 4

    Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte. Oproepfiche

    Stijging van de ruimte- productiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte (bedrijven)terreinen en gebouwen. Oproepfiche

    Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische hefboom betekenen. Oproepfiche