Lopende projectoproepen EFRO

De uiterste indieningsdatum verschilt per oproep en is terug te vinden in de oproepfiche. Project- voorstellen worden ingediend via het EFRO E-loket. Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

Prioriteit 1

Oproep Laagdrempelige Digitale Experimenteerruimtes. Indienen kan tot 20 november 2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding Project type 1. Sjabloon vooraanmelding Project type 2.

Prioriteit 2

Bevorderen van ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI Limburg SALK. Indienen kan tot 31 maart 2021. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo's verbeteren - GTI Limburg SALK. Indienen kan tot 31 maart 2021. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding

Prioriteit 3

Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot BEN - GTI Kempen DYNAK. Indienen kan tot 11 december 2020. Oproepfiche.

Stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie - GTI Kempen DYNAK. Indienen kan tot 11 december 2020. Oproepfiche.

Prioriteit 4

Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte. Oproepfiche.

Stijging van de ruimte- productiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte (bedrijven)terreinen en gebouwen. Oproepfiche.

Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische hefboom betekenen. Oproepfiche.