Lopende projectoproepen EFRO

De uiterste indieningsdatum verschilt per oproep en is terug te vinden in de oproepfiche. Project- voorstellen worden ingediend via het EFRO E-loket. Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

  Prioriteit 1

  Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Ondersteunen van de overdracht/verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting'. Indienen kan tot 31/03/2020. Oproepfiche.

  Oproep GTI Kempen - 'Bevorderen cocreatie GTI Kempen. Indienen kan tot 29/05/2020. OproepficheSjabloon vooraanmelding.

  Oproep GTI Kempen - 'Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie/vermarkting. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

  Prioriteit 2

  Oproep GTI Kempen - 'Intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap'. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

  Oproep GTI Kempen - 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen'. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

  Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat. Internationalisering als antwoord op de Brexit'. Indienen kan tot 3/04/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

  Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen'. Indienen kan tot 27/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

  Prioriteit 3

  Oproep GTI Kempen - Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche.

   Prioriteit 4

   Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte. Oproepfiche

   Stijging van de ruimte- productiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte (bedrijven)terreinen en gebouwen. Oproepfiche

   Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische hefboom betekenen. Oproepfiche