Lopende projectoproepen EFRO

De uiterste indieningsdatum verschilt per oproep en is terug te vinden in de oproepfiche. Project- voorstellen worden ingediend via het EFRO E-loket. Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

Prioriteit 1

Oproep GTI West-Vlaanderen - Het bevorderen van co-creatie voor innovatieve toepassingen in de zorg. Indienen kan tot 25 september 2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep Laagdrempelige Digitale Experimenteerruimtes. Indienen kan tot 20 november 2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding Project type 1. Sjabloon vooraanmelding Project type 2.

Prioriteit 2

Oproep Smart cities - Bevorderen van ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. Indienen kan tot 30/09/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Prioriteit 3

Oproep GTI West-Vlaanderen - Vergroening van de productieprocessen in de bouwsector. Indienen kan tot 31/08/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Prioriteit 4

Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte. Oproepfiche.

Stijging van de ruimte- productiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte (bedrijven)terreinen en gebouwen. Oproepfiche.

Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische hefboom betekenen. Oproepfiche.