Lopende projectoproepen EFRO

De uiterste indieningsdatum verschilt per oproep en is terug te vinden in de oproepfiche. Project- voorstellen worden ingediend via het EFRO E-loket. Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

  REACT-EU– Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe

  REACT EU oproepen wordt gefinancierd in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.

  Momenteel geen lopende oproepen.

  Prioriteit 1

  Momenteel geen lopende oproepen.

  Prioriteit 2

  Momenteel geen lopende oproepen.

  Prioriteit 3

  Momenteel geen lopende oproepen.

   Prioriteit 4

   Momenteel geen lopende oproepen.