Nieuw: Twee STEM-oproepen

Publicatiedatum
De Vlaamse regering wil in Vlaanderen de interesse in wetenschap en technologie versterken. Om dit te realiseren wordt volop ingezet op STEM. Zo werden onlangs twee oproepen gelanceerd: Een oproep om de werking van de STEM-academies verder te zetten en een oproep om partnerschappen tussen alle betrokken partijen tot stand te brengen.
STEM

Steun voor STEM-academies

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) omvat alle activiteiten die de instroom in het STEM-onderwijs en de STEM-geletterdheid bij burgers verhogen. Zo zijn er momenteel de STEM-academies. Deze academies organiseren activiteiten die bij kinderen van 5 tot 18 jaar de passie voor wetenschap en technologie aanwakkeren. Geïnteresseerde jongeren kiezen vaker voor een STEM-opleiding en kunnen later STEM-vacatures invullen.

De STEM-academie oproep zet de financiële ondersteuning van erkende STEM-academies verder. Het totale budget bedraagt 500.000 euro. Geselecteerde STEM-academies krijgen een minimumsubsidie van 1.000 euro per werkingsperiode.

Lees hier alle info over deze oproep.

Steun voor STEM-partnerschappen

Een tweede oproep, STEM-partnerschappen, is gericht op STEM-academies die partnerschappen aangaan met minstens een lokale overheid, bedrijven en het onderwijs. Deze partnerschappen moeten via de zogenaamde 'quadruple helix' (overheid, bedrijven, kennisinstellingen én burgers) voor zorgen dat ieder kind kan deelnemen aan buitenschoolse STEM-activiteiten.

De partnerschappen zetten in op zowel samenwerking als het organiseren van (nieuwe) activiteiten. Voor deze oproep werd 2 miljoen euro voorzien en goedgekeurde projecten kunnen tot 200.000 euro steun krijgen. 

Lees hier alle info over deze oproep.

Stel ons je vragen tijdens onze infosessies

Je bent op 20 december 2018 ook welkom op onze infosessies. Deze gaan door in het auditorium van het Hendrik Consciencegebouw (Brussel). De infosessie over STEM-academie start om 13.30 uur. De infosessie over STEM-partnerschappen om 14.45 uur. 

De infosessies zijn gratis maar graag even op voorhand inschrijven.

Nog vragen? Stuur ons een mail via STEM@vlaio.be.