In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

De Vlaamse regering wil de interesse in Vlaanderen rond wetenschap en technologie versterken. Enerzijds om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, anderzijds ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen.

Daarvoor wil zij een breder bereik van de STEM-academies, zodat minstens ieder jongere (van 5 tot 18 jaar) vlot toegang kan krijgen tot diverse STEM-ervaringen. Om maximaal te kunnen inzetten op deze uitdaging is een brede samenwerking noodzakelijk tussen alle betrokken partijen (lokale overheden, kennisinstellingen/scholen, bedrijven en de jongeren) om de slagkracht en inbedding verder te verhogen. 

Met deze oproep willen we lead organisaties uitnodigen om dergelijke partnerschappen in de zogenaamde quadruple helix uit te werken met als uiteindelijk doel de toegang van ieder kind tot STEM- initiatieven in het buitenschoolse leren mogelijk te maken.

Samengevat

Voor wie?
STEM-academies
Voor wat?
organiseren van partnerschappen met als doel de toegang van ieder kind tot STEM-activiteiten in het buitenschoolse leren mogelijk te maken
Bedrag
maximaal € 200.000 per project

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail