30 miljoen euro voor Vlaams actieplan Artificiële Intelligentie

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering zal de komende jaren 30 miljoen euro investeren om Vlaanderen in het koppeloton te brengen voor artificiële intelligentie. In het AI-actieplan van Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters, schuift hij drie grote lijnen naar voor: diepgaand onderzoek, toepassingen in de industrie en aandacht voor onderwijs, sensibilisering en ethiek.
slimme robot

Leidende rol voor Vlaanderen

Artificiële intelligentie en machine learning hebben de afgelopen jaren een geweldige sprong voorwaarts gemaakt. In alle sectoren en geledingen van de samenleving zal de komende jaren de invloed van AI voelbaar worden. De Vlaamse Regering wil dat we klaar zijn voor die evolutie en zelfs een leidende rol opnemen. Minister Muyters heeft een plan opgesteld dat de beste AI-technologieën naar Vlaanderen moet halen.

Drie onderdelen

Het Vlaams AI-plan omvat drie grote onderdelen: onderzoek, toepassingen bij de bedrijven en een flankerend beleid rond onderwijs, sensibilisering en ethiek.

1. Onderzoek

Onderzoekprogramma’s waarvan de internationale excellentie bewezen is, worden versterkt en verdiept. We maken heldere keuzes op basis van excellentie, zodat de budgetten niet versnipperen en gaan naar waar het grootste potentieel zit. Bijzondere aandacht gaat naar leidende AI-technologieplatformen met een duidelijk marktpotentieel.

2. Toepassingen in de industrie

Vlaanderen kan in het koppeloton zitten voor de toepassing van AI in de bedrijfswereld. Niet zozeer door alles uit te vinden, maar wel door te fungeren als een living lab voor Vlaamse en internationale toepassingen. Via de speerpuntclusters en VLAIO zorgen we voor kennisdeling en voor de uitbouw van een netwerk dat AI trends opvolgt en vertaalt naar onze bedrijven.

3. Onderwijs, sensibilisering en ethiek

In Vlaanderen is nood aan een brede sensibilisering rond het disruptieve potentieel van AI technologie. Zowel in het onderwijs als de bedrijfswereld wordt gewerkt aan een permanent opleidingsaanbod rond AI. Daarnaast wordt een AI Denktank opgericht om zich te buigen over de ethische implicaties die AI met zich meebrengt.

Delen: