Het Vriendenaandeel: een win-win voor ondernemers en particulieren

Publicatiedatum
Via het Vriendenaandeel kan je als particulier investeren in een kmo. De Vriendenaandeelhouder kan tot € 75.000 investeren en krijgt daarbij tot 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5%. De onderneming kan op die manier tot € 300.000 kapitaal verwerven.

Extra kapitaal 

Financiële middelen hoeven niet altijd van de bank te komen. De kans is reëel dat zich in je omgeving mensen bevinden die wat extra geld opzij hebben staan. En dat je die kan overtuigen om dit in jouw zaak te investeren. Dat worden dan friends with benefits: mensen wiens vriendschap net wat verder gaat.

Met het Vriendenaandeel kan je als particulier tot € 75.000 investeren in een kmo. Ook een coöperatieve of een burgerinitiatief kan van dit instrument gebruik maken, als die voldoet aan de Europese definitie van een kmo. In ruil ontvang je tot maximaal 5 jaar een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar. Als onderneming kan je op die manier tot € 300.000 extra kapitaal ophalen. Als particulier kan je het Vriendenaandeel ook combineren met een winwinlening, maar de combinatie van de twee kan maximaal € 75.000 bedragen. Zo kan een kleine bouwonderneming die enkele jaren succesvol bestaat ervoor kiezen om via het Vriendenaandeel extra kapitaal op te halen. Via een winwinlening verzwaart de leninglast, via het Vriendenaandeel niet.

Minister Hilde Crevits

De goedkeuring is een belangrijke stap om nog meer kapitaal te activeren ten behoeve van kmo’s en zo hun solvabiliteit te versterken. Het succes van de uitbreiding van de winwinlening toont duidelijk aan dat mensen willen investeren in bevriende ondernemingen. Met het Vriendenaandeel is daar nog een extra instrument voor beschikbaar.

Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo mag je als kapitaalverstrekker geen werknemer of bestuurder van de onderneming zijn en niet de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van de bestuurder zijn. Een kleine aandeelhouder die tot maximaal 10% van de aandelen bezit, kan wel bijkomend kapitaal verschaffen via het systeem van het Vriendenaandeel.

Campagne vriendenaandeel

Delen: