Nieuwe oproep Brownfieldconvenanten

Publicatiedatum
De 12e oproep ‘Brownfieldconvenanten’ staat nu open voor projectontwikkelaars. Brownfieldconvenanten stimuleren de herontwikkeling van leegstaande, verontreinigde en/of onderbenutte terreinen. Indienen kan doorlopend via de website.

Waarom Brownfieldconvenanten? 

Verouderde en verontreinigde sites of ‘brownfields’ vinden moeilijk een nieuwe invulling. Tegelijkertijd wordt het alsmaar moeilijker om geschikte en betaalbare ruimte te vinden om te ondernemen. Via het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ biedt de Vlaamse Regering daarom een faciliterend kader voor de herontwikkeling van brownfields. Zo moet er geen open ruimte aangesneden worden, en kunnen verloederde omgevingen opnieuw nuttig ingezet worden om er te werken, te wonen, en te leven.

Over deze oproep

De 12e oproep Brownfieldconvenanten richt zich naar twee soorten projecten. Enerzijds projecten die aansluiten bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. Naargelang de ligging van het brownfieldproject komen projecten in aanmerking die in meer of mindere mate inzetten op het verhogen van het ruimtelijk rendement en het intensiveren van ruimtegebruik. Projecten dienen toekomstbestendig te zijn, baat te hebben bij een bovenlokale begeleiding en/of een voorbeeldfunctie te hebben. Anderzijds worden ook mogelijkheden geboden voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen volgens de lokale visie. 

Indienprocedure

Indienen kan doorlopend via de website. De aanvragen worden gebundeld in twee evaluatieperiodes waarvoor de deadlines voor indiening respectievelijk zijn vastgelegd op 29 april en 14 oktober 2022. 
Meer informatie over de indieningsvoorwaarden, beoordelingscriteria, het aanvraagformulier, wettelijk kader,… vind je op de website:
 

BizLocator

Het aanbod leegstaande bedrijfsruimten en professioneel vastgoed dat op een voormalige brownfield wordt gecreëerd, maken we nu ook kenbaar via het online platform voor professioneel vastgoed: bizLocator.