Brownfields zijn een opportuniteit voor bedrijven op zoek naar een locatie

Publicatiedatum
De Vlaamse overheid investeert in de ontwikkeling van geschikte locaties voor bedrijven. Dat doet ze onder meer door te stimuleren dat verouderde sites of brownfields opnieuw in gebruik kunnen genomen worden. Zo wordt er economische ruimte gecreëerd zonder dat er aan open ruimte geraakt wordt. The World Health Organization (WHO) – European Centre for Environment and Health bracht hier een publicatie over uit.
Watt The Firms, een bedrijvencentrum in Gent

Duurzame stedelijke herontwikkeling

Een brownfield is een verwaarloosde en mogelijk vervuilde site, waarvoor structurele maatregelen zoals bodemsanering of heraanleg van infrastructuur nodig zijn om ze opnieuw in gebruik te kunnen nemen. De publicatie van de WHO vat de ervaringen met brownfields in Europa samen binnen het breder topic van duurzame stedelijke herontwikkeling. Vlaanderen heeft heel wat ervaring met het afsluiten van brownfieldconvenanten tussen eigenaars, projectontwikkelaars en overheden om brownfieldontwikkeling te stimuleren. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) speelt hierbij een coördinerende rol. In het kader van de publicatie onderzocht de WHO onder meer het brownfieldconvenant Schotte-Aalst.

Onderhandelaar voor de brownfieldconvenanten Eddy Wille (OVAM) werkte mee aan de vermelde publicatie en was spreker op symposia hierover aan de Bonn School on Environment and Health

“We moeten aandacht hebben voor de orgware als onderdeel van de procesvoering. Dat betekent: aandacht hebben voor een platformwerking waarop verschillende stakeholders hun inbreng kunnen doen. Het convenantverhaal is een goed voorbeeld van platformwerking en inbreng van diverse stakeholders.”
Eddy Wille
Onderhandelaar brownfieldconvenanten bij OVAM

Voordelen voor projectontwikkelaars

Voor projectontwikkelaars bieden de brownfieldconvenanten duidelijke voordelen. Zo’n convenant zorgt voor een faciliterend kader. De financiële en juridisch-administratieve voordelen die daarmee gepaard gaan kunnen het verschil maken tussen haalbaar en niet haalbaar. Sinds de start in 2007 zijn al ruim 150 brownfieldprojecten opgestart. Momenteel loopt er ook een oproep naar projectontwikkelaars. In de oproepcriteria wordt de nadruk gelegd op economisch hergebruik. Een deel van de invulling moet ruimte voor ondernemers en werklocaties bieden. 
 

Opportuniteit voor bedrijven

In Gent zijn er verschillende potentiële vestigingslocaties voor bedrijven. Zo is Tech Lane Gent een uitstekende vestigingsplaats voor onderzoeks- en R&D-activiteiten en spin-offs die hiermee samenhangen. Watt The Firms is een bedrijvencentrum in het hart van Gent, en herontwikkelingen in de Pantserschipstraat en aan de Kuhlmannkaai in de Gentse haven creëerden ruimte voor havengebonden bedrijven.   

Ook in andere steden en regio’s worden brownfields herontwikkeld tot ruimte voor economie. Blue Gate Antwerp biedt ruimte aan innovatieve bedrijven die sterk circulair werken. De voormalige terreinen van Ford Genk bieden met hun multimodale ontsluiting een ideale locatie voor logistieke bedrijven. In West-Vlaanderen worden in Harelbeke kmo-units aangeboden en in Lendelede – Nelca kmo-gronden. 

Bedrijven moeten zich wel goed informeren over de mogelijkheden van waterwinning en over de mogelijke beperkingen op gesaneerde gronden door bijvoorbeeld grondverzet of verstoring van de diepe ondergrond bij het bouwen. 

 

Vind in 1-2-3 de ideale ruimte voor je zaak met bizLocator

bizLocator is een online marktplaats waarop vastgoedmakelaars, lokale overheden, intercommunales, vastgoedprofessionals én ondernemingen hun professioneel vastgoed adverteren.