Ga aan de slag met de Toolbox Verweving voor een bedrijvige kern

Publicatiedatum
Als lokaal bestuur kan je op verschillende manieren werklocaties in het woonwerkweefsel behouden of er nieuwe bij creëren. De voorbije jaren hebben VLAIO, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden een aantal ondersteunende trajecten opgezet. Het eindrapport en de toolbox verweving bundelen de ervaringen uit deze trajecten. Ze bieden ook handige instrumenten om zelf inzicht te krijgen in de verwevingsopgave en -aanpak. Lees verder en ga in jouw gemeente ook aan de slag met de toolbox.

Verweving

Functies als wonen, recreatie en gemeenschapsvoorzieningen kunnen perfect samengaan met tal van economische activiteiten. Slimme ingrepen zorgen ervoor dat bedrijfssites in het woonwerkweefsel hun plaats blijven behouden. Leegstaande bedrijfssites omvormen tot monofunctionele woongelegenheden is immers een gemiste kans. Verder kunnen goed gelegen bedrijventerreinen dé plek zijn voor bedrijven die door hun productieactiviteit of mobiliteitsimpact niet in het woonweefsel passen.

Een bedrijvige kern met een mix van functies, biedt kansen voor innovatie productieactiviteiten en circulaire economie. Lokale besturen hebben verschillende mogelijkheden om werklocaties in het woonwerkweefsel te behouden of er nieuwe bij te creëren.

Ondersteunende trajecten

De voorbije jaren hebben VLAIO, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden verschillende ondersteunende trajecten opgezet. Deze werden voorgesteld op 2 studiedagen. De 1e studiedag bevatte een aantal break-out sessies en presentaties over de theorie en succesfactoren van verweving, hoe met verweving aan de slag te gaan en de initiatieven van VLAIO. Tijdens de 2e studiedag werd dieper ingegaan op de financiële haalbaarheid van, het langetermijnbeheer van en het juridisch instrumentarium voor verweven werklocaties. Ook het leegstandsbeheer kwam aan bod met presentaties van verweefcoaches uit Gent, Turnhout, Beringen en van Leiedal.  

Eindrapport en toolbox

De resultaten en geleerde lessen werden gebundeld in een overzichtelijk en interactief eindrapport. Het is een praktisch document dat de brug maakt tussen de theorie en de praktijk. Het rapport bevat naast een begrippenkader ook een inzicht in de noodzaak en complexiteit van verweving. Het biedt ook handvaten om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast is er ook een uitgebreide toolbox met effectieve en inzetbare methodieken. 

Samen met VLAIO naar een bedrijvige kern

Het eindrapport en de toolbox kaderen in de activiteiten die VLAIO opzet voor het ondersteunen en stimuleren van bedrijvige kernen. Zo ook de oproep voor Verweefcoaches van 2019. Meer informatie over de lopende initiatieven van VLAIO kan je vinden op de pagina Bedrijvige kern

Delen: