EFRO-oproep GTI West-Vlaanderen voor vergroening bouwsector

Publicatiedatum
Door nieuwe Europese en Vlaamse regelgeving worden steeds hogere eisen gesteld aan de bouwsector. Deze kunnen enkel gehaald worden door gebruik van hoogtechnologische materialen en nieuwe, innovatieve bouwprocedés. Via een nieuwe oproep binnen GTI West-Vlaanderen wordt ingezet op sensibilisering, demonstratie en samenwerking van innovatieve, duurzame bouwtechnieken om zo de impact van de West-Vlaamse bouwsector op het milieu verder te doen dalen.
foto van kranen op een werf

20% groenere bouwsector 

De Europese Unie legt zichzelf met de EU2020 strategie 3 ambitieuze doelstellingen op: een vermindering van het energieverbruik met 20%, een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen tot 20% en een vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 1990. Als belangrijk economische sector speelt ook de bouwsector hierin een rol. De bouwsector in Vlaanderen is goed voor 6% van de Vlaamse tewerkstelling. Rekening houdend met bouwverwante bedrijven loopt dit percentage op tot 12%. 

Vergroenen van de bouwsector kent enkele uitdagingen

De bouwsector beschikt over heel wat competenties om innovatieve ideeën uit te werken en tot een fase van pre-productie te brengen. Er zijn echter nog obstakels bij het commercialiseren van deze innovaties. Het opzetten van demonstratieprojecten zorgt voor het in de markt zetten van innovatieve ideeën, die eventueel geëxporteerd kunnen worden. Daarnaast is de bouwsector sterk gefragmenteerd en zijn diverse actoren in het bouwproces onvoldoende op elkaar afgestemd. Kennis rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie kan nog verder gestimuleerd worden via samenwerking, facilitering en disseminatie, wat leidt tot marktontplooiing en standaardisering. Zo zijn er in de bouwsector al heel wat voorbeelden te vinden van nieuwe technieken die ontwikkeld werden om te voldoen aan de energieprestatie-eisen van 2020.

EFRO-oproep vanuit GTI West-Vlaanderen

Vanuit de GTI West-Vlaanderen wil men hierop verder inzetten. Deze oproep binnen de EFRO Prioriteit 3 'Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie' is dan ook gericht op de vergroening van de productieprocessen in de West-Vlaamse bouwsector, door middel van de verfijning en demonstratie van verduurzamende processen, technieken en materiaalgebruiken. Specifieke aandacht gaat uit naar nieuwe productieprocessen en/of bouwtechnieken met lagere CO2-uitstoot, met oog op de succesvolle implementatie hiervan. Belangrijke aandachtspunten zijn dat projecten inpasbaar moeten zijn in de West Deal en de startnota van de GTI West-Vlaanderen en bijdragen tot de output - en resultaatsindicatoren van het EFRO-programma.

Indienen tot 31 augustus 2020

Projectenvoorstellen kunnen tot 31/08/2020 ingediend worden. Voor deze oproep geldt een verplichte vooraanmelding. Meer info over de oproep via de pagina 'Lopende projectoproepen EFRO'.