Dien jouw COOCK+ project voor 8 juni in

Publicatiedatum
Het COOCK+ programma wil onderzoeksorganisatie(s) stimuleren om hun kennis collectief te verspreiden en te valoriseren bij een ruime groep van ondernemingen. Het COOCK+ programma vloeit voort uit het COOCK-programma waarbij grondige aanpassingen werden gedaan om de toegankelijkheid, transparantie en uniformisering te verbeteren. Je kan jouw COOCK+ project tot en met 8 juni bij VLAIO aanmelden.
 

Oproep COOCK+ 2023 staat open tot 8 juni 2023

Belangrijke deadlines:

 • 8 juni 2023: vooraanmelding (dit is verplicht!)
 • 20 juni 2023: projectaanvragen

Aanvragers kunnen tot 8 juni 2023 (voor)besprekingen aanvragen omtrent hun project(idee) via coock@vlaio.be

Alle info via vlaio.be/COOCK
 

 

Wat zijn COOCK+ projecten?

Het doel van het COOCK+ programma (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding) is fundamentele onderzoeksresultaten tot een maturiteitsniveau te brengen zo dat een brede waaier aan ondernemingen - die typisch niet de capaciteit hebben om onderzoek uit te voeren - de resultaten verder kunnen exploreren en valoriseren.

COOCK+ faciliteert de doorvertaling van onderzoeksresultaten waarvan de validiteit werd aangetoond in een labo-omgeving naar resultaten in een reële context/omgeving.

Twee belangrijke onderdelen van een COOCK+ project zijn:

 1. vertaalonderzoek
 2. kennisverspreiding

Je leest hier meer over wat COOCK+ projecten zijn.

Vernieuwde COOCK+, wat is nieuw?

Het COOCK+ programma vloeit voort uit het COOCK-programma waarbij grondige aanpassingen werden gedaan om de toegankelijkheid, transparantie en uniformisering te verbeteren:

 • Toegankelijkheid: Innovatie, kennis- en tech-transfer belangt élke economische speler aan. Om een zo breed mogelijk bereik verder te faciliteren, maken projecten die uitgevoerd worden door meerdere partners aanspraak op een vaste a priori toegekende samenwerkingstoeslag van 20%. Toegankelijkheid staat daarnaast ook voor reductie van de onzekerheid met betrekking tot de finaal toegekende steun.
 • Transparantie: De steun aan een COOCK+ project blijft (deels) afhankelijk van een resultaatsverbintenis. Door de streefwaarden te koppelen aan het toegekende projectbudget samen met de uniformisering, kan elke aanvrager a priori een inschatting maken over de haalbaarheid van de streefwaarden waaraan het project dient te voldoen.  
 • Uniformisering: Gelijke beloning voor gelijk werk wordt nagestreefd door de introductie van vaste categorieën met betrekking tot de collectieve en ondernemingsspecifieke acties die moeten worden uitgevoerd. De normen om de score horend bij een categorie te bekomen, is voor elk project gelijk.

Oproep COOCK+ 2023

De oproep COOCK+ 2023 wordt opengesteld op 22 februari 2023. De indiening van een COOCK+ project gebeurt in twee fasen:

 1. Ten laatste op donderdag 8 juni 2023 om 12:00 uur ’s middags: verplichte vooraanmelding via e-mail coock@vlaio.be.
 2. Ten laatste op dinsdag 20 juni 2023 om 12:00 uur ’s middags: verplichte indiening via het onlineportaal.

Voor wie? 

Een COOCK+ project kan aangevraagd worden door één of meerdere Vlaamse Organisaties voor Onderzoek en kennisverspreiding. De aanvrager(s) stellen een begeleidingsgroep samen die als klankbord dient tijdens de projectvoering. De begeleidingsgroep bestaat uit ondernemingen over de ganse waardeketen en is representatief voor de doelgroep.

Voor wat? 

De focus van COOCK+-projecten ligt op vertaalonderzoek zo dat onderzoeksresultaten toegankelijk en bruikbaar worden voor ondernemingen. Daarnaast is de kennisverspreiding naar deze ondernemingen een belangrijk onderdeel van het project. Er is (beperkte) ruimte voor kennisopbouw (onderzoek) als dit een versterkende component vormt in het project.

Hoeveel geld kan je krijgen? 

De begroting van een project mag maximaal € 1 miljoen zijn. De totale steun kan oplopen tot 100% van het goedgekeurde projectbudget. De steun is opgesplitst in basissteun, samenwerkingstoeslag en bonussteun:

 • De basissteun bedraagt 50% en is verzekerd mits goede projectvoering;
 • De samenwerkingstoeslag bedraagt 20% en de toekenning is afhankelijk of aan de modaliteiten voldaan is;
 • De bonussteun bedraagt 30% en is deel van een resultaatsverbintenis. 

Alle info over de oproep COOCK+ 2023 vind je hier.

Delen: