Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

De Verklaring Organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding werd aangepast naar aanleiding van de gewijzigde kaderregeling betreffende staatssteun. Gebruik voor jouw projectaanvraag de aangepaste verklaring.

Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep COOCK+ 2023

De oproep COOCK+ 2023 werd gelanceerd op 17 februari 2023 en aanvragen kan vanaf 1 april 2023.

De indiening van een COOCK+ project gebeurt in 2 fasen:

  1. Ten laatste op donderdag 8 juni 2023 om 12:00 uur ’s middags: verplichte vooraanmelding via e-mail coock@vlaio.be, met in bijlage de ingevulde template vooraanmelding met projecttitel, innovatiedoel, lijst partners en (voorlopige) lijst leden begeleidingsgroep
  2. Ten laatste op dinsdag 20 juni 2023 om 12:00 uur ’s middags: verplichte indiening via het onlineportaal (roze knop aanvragen) van de projectaanvraag en alle bijlagen.

Online indienen

Hoe je je aanvraag correct indient, is beschreven onder aanvraagprocedure. Je vindt er ook alle nodige documenten voor de opmaak van je projectaanvraag. De link naar het onlineportaal om je project in te dienen vindt je hierboven in het menu (roze knop).

Infosessie en voorbespreking

Herbekijk de opname van de digitale infosessie van 15 maart 2023 of download de presentatie

Vanaf lancering van de oproep tot de indiening van de vooraanmeldingen is het mogelijk voorbesprekingen aan te vragen (digitaal via MS Teams) door ten laatste 5 werkdagen voordien een e-mail te sturen naar coock@vlaio.be (met vermelding in de mail en in CC wie aanwezig zal zijn). Verplicht in bijlage: een korte samenvatting (één A4) van het onderwerp van je projectidee (bij voorkeur het innovatiedoel > zie template) en je belangrijkste vragen. De voorbespreking zullen bij voorkeur op vrijdagen worden gepland.

Je wordt vervolgens door één van de adviseurs via MS Teams uitgenodigd. Nadien kan je steeds via coock@vlaio.be punctuele vragen stellen.

Kenmerken programma en evaluatieprocedure

De belangrijkste kenmerken, evaluatieprocedure en -criteria zijn beschreven in de handleiding en de aanvraagtemplate COOCK+. Er wordt na indiening geen toelichtingsgesprek voorzien. In de periode tussen indiening en het college van deskundigen kan de projectadviseur - indien nodig - contact opnemen met de aanvrager voor bijkomende informatie.

De beslissing wordt voorbereid tegen oktober 2023.

Na beslissing wordt een overzicht van de gesteunde projecten gepubliceerd op de website.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail