Dertien Baekeland-projectaanvragen goedgekeurd

Publicatiedatum
Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd.

Op 26 maart 2018 werd de eerste oproep van dit jaar afgesloten en werden 25 Baekeland-aanvragen ingediend. 24 kandidaten werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. Dertien Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen voor steun in aanmerking, goed voor een totaal steunvolume van ongeveer 3,3 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten zie je hieronder.

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 3 september 2018. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten.

Voor wie interesse heeft, of een voorstel vooraf wil bespreken met een adviseur, wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. Een verkennend gesprek kan aangevraagd worden, via dit webformulier.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde Baekeland-mandaten voor de eerste oproep van 2018 zijn:
HBC.2018.0182, HBC.2018.0183, HBC.2018.0184, HBC.2018.0185, HBC.2018.0186, HBC.2018.0187, HBC.2018.0188, HBC.2018.0189, HBC.2018.0196, HBC.2018.0207, HBC.2018.0208, HBC.2018.0209, HBC.2018.0211.

Alle aanvragende bedrijven en kandidaten ontvangen in de loop van volgende week een aangetekende brief met een motivatie bij deze beslissing.

Meer informatie over Baekeland-mandaten