Centrumsteden en VLAIO stemmen af over begeleiding van ondernemers

Publicatiedatum
Op 2 maart 2023 organiseerden we voor de tweede keer een ontmoeting tussen het directiecomité van VLAIO en de verantwoordelijken voor ondernemen van de dertien centrumsteden. Centraal thema: de verschillende ondersteuningsinstrumenten en coachingstrajecten voor ondernemers die we als overheden aanbieden. We waren ook benieuwd naar de strategische overwegingen achter dat aanbod.

VLAIO werkt momenteel aan een vernieuwing van haar partnerschappen voor ondernemerschap en innovatieversnelling. Het ideale moment dus om eens ons oor te luisteren te leggen bij de centrumsteden. Ook zij zetten namelijk in op ondersteuning van ondernemers. Tegelijkertijd was het de gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen.

Inzichten delen

Elke centrumstad, maar ook VLAIO, gaf in een korte pitch een inkijk in hun aanbod en hun visie op het thema. Vervolgens legden we enkele prikkelende stellingen voor. Het leverde een leuke discussie op maar ook een grote mate van gelijkgezindheid. VLAIO neemt deze kennis en inzichten nu alvast mee in het verdere traject voor haar partnerschappen. Uiteraard was er eveneens tijd en ruimte om te netwerken en elkaar te spreken over diverse topics.

Wordt vervolgd …

De centrumsteden en VLAIO ontmoetten elkaar al een eerste keer in het voorjaar van 2022. De ontmoeting op 2 maart 2023 was hierop een mooi vervolg. De komende jaren zetten we hier nog verder op in. De inzichten uit deze ontmoetingen neemt VLAIO eveneens mee in haar contacten met de andere Vlaamse steden en gemeenten en in haar samenwerking met de VVSG
 

VLAIO Netwerk

Deze ontmoetingen met de centrumsteden passen in de filosofie van het VLAIO Netwerk. Onder die noemer vat VLAIO al haar inspanningen naar haar netwerk van partnerorganisaties. Met die partners maken we afspraken rond de toeleiding naar elkaars instrumenten, de complementariteit van het aanbod, gemeenschappelijke producten, enz.

Delen: