Binnenkort mogelijk: octrooibescherming in bijna hele EU via één aanvraag

Publicatiedatum
Vanaf najaar 2022 zal een Europees eenheidsoctrooi in werking gaan. Dit unitair octrooi zal een stuk goedkoper en administratief eenvoudiger zijn.

Eenheidsoctrooi in de Europese Unie 

Het officiële startschot voor het unitair octrooi voor Europa (verder: eenheidsoctrooi) is eindelijk gegeven in januari 2022. Tot nu toe is octrooibescherming nog steeds nationaal, dat betekent dat je ook bij internationale bescherming nationale octrooien per land moet laten valideren of laten verlenen. Dit kan via verschillende eengemaakte procedures zoals de Europese procedure (centrale aanvraag, centrale verlening en nationale validatie) of internationale procedure (centrale aanvraag en nationale verlening).

Na jarenlang wachten zal er dus eindelijk één octrooiprocedure bestaan waar het Europees octrooi automatisch werking zal hebben in verschillende landen van de EU, zonder dat het uit elkaar valt in nationale octrooien waar aparte validatie vereist is. Dit eenheidsoctrooi zal geldig zijn in alle EU-lidstaten met uitzondering van Spanje en Kroatië. Dit is geen “nieuw” octrooi op zich, maar een Europees octrooi dat onmiddellijk van kracht is in alle deelnemende landen. 

Wat verandert er niet?

De aanvraag zal nog steeds bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingediend worden (geen EU-instelling), en door het EOB verleend worden zoals het geval is bij het Europees octrooi. De nationale, internationale en Europese octrooien blijven ook nog steeds bestaan.

Wat zijn de voordelen van het eenheidsoctrooi? 

Het eenheidsoctrooi zal een stuk goedkoper zijn dan nu het geval is. De octrooitaksen per land en de vereiste vertalingen worden namelijk vervangen door 1 octrooitaks en door veel beperktere vertalingsvereisten. Verder wordt de administratieve complexiteit verlaagd, en zal je onmiddellijk bescherming krijgen in zowat de hele EU. Ook de procedures inzake inbreuken en de geldigheid van octrooien moeten niet meer land per land gevoerd worden. De beschermingsomvang van het eenheidsoctrooi zal ook dezelfde draagwijdte hebben in de verschillende deelnemende landen (wat vroeger niet altijd het geval was).

Wat zijn de nadelen van het eenheidsoctrooi? 

Een eenheidsoctrooi blijft duur en wanneer het eenheidsoctrooi succesvol aangevochten wordt, verdwijnt dit onmiddellijk overal. De instandhoudingskosten blijven ook vast, je kan deze niet verminderen door het octrooi te beperken in enkele landen (wat wel mogelijk is bij bv. het Europees octrooi wanneer je voor bepaalde landen geen taksen meer betaalt).

In welke landen geldt het eenheidsoctrooi? 

Het eenheidsoctrooi heeft territoriale werking in alle lidstaten van de EU, met uitzondering van Spanje en Kroatië. Van deze 25 lidstaten zijn er voorlopig 17 lidstaten (waaronder België) die alle nodige overeenkomsten hebben geratificeerd en waar het eenheidsoctrooi van toepassing zal gaan vanaf de start van het eenheidsoctrooi.

Vanaf wanneer zal het eenheidsoctrooi werking hebben? 

Momenteel is er nog geen officiële datum van inwerkingtreding van het eenheidsoctrooi bekend. De startdatum hangt af van de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, die om verschillende redenen vertraging heeft opgelopen. Het is de verwachting dat het eenheidsoctrooi van start kan gaan tussen oktober 2022 en februari 2023.

 

Meer info over bescherming van jouw intellectuele eigendom?

Bezoek onze pagina rond intellectuele eigendom in de subsidiedatabank. Ook kan je contact opnemen met bedrijfsadviseurs en IE-experten annemie.hautekiet@vlaio.be of jarn.baele@vlaio.be

Kom in 2022 naar een (online) IE-zitdag!

Heb je concrete vragen rond intellectuele eigendom met betrekking tot jouw idee of ontwikkeling? Bespreek ze met een expert in de materie op de zitdagen IE! 

Ontdek het programma en schrijf je in.