Beheren binnenkort alle gemeenten de ambulante en kermisactiviteiten via een digitale tool?

Publicatiedatum
De wetgeving rond ambulante handel en kermisactiviteiten wordt momenteel geactualiseerd. Samen met dat wetgevend proces loopt ook een digitaliseringstraject. Zo wil VLAIO een groepsaankoop faciliteren en daarbij de steden en gemeenten een financieel duwtje in de rug geven. VLAIO wil vandaag zo goed mogelijk zicht krijgen op de steden en gemeenten die interesse hebben in die groepsaankoop. Bespreek het dus zeker even intern en maak de interesse van je bestuur kenbaar via het formulier verder in dit bericht.

Digitale tool

Concreet gaat het om de groepsaankoop van een tool die de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten ondersteunt. Deze tool komt tegemoet aan de nood om het indienen, goedkeuren en archiveren van de nodige attesten te vereenvoudigen. Tot op vandaag maken slechts weinig lokale besturen hiervoor gebruik van de digitale mogelijkheden. Zij die dat wel doen getuigen nochtans van heel wat voordelen, ook voor de ondernemers. VLAIO wil door het faciliteren van een groepsaankoop en een bijhorende financiële stimulans de drempels bij steden en gemeenten om te investeren in die digitalisering verlagen.

VLAIO liet een marktverkenning uitvoeren waarbij ook steden en gemeenten werden bevraagd. Na die marktverkenning publiceerde VLAIO recent de selectieleidraad voor een raamovereenkomst. Je vindt in de selectieleidraad meer informatie over de tool die we voor ogen hebben. Kandidaat-dienstverleners kunnen zich melden tot en met 21 november 2022.

Financiering

Het gaat om een raamovereenkomst. De tool zal dus tegen betaling aangeboden worden aan de lokale besturen. VLAIO wordt geen eigenaar van de tool. Wel wil VLAIO een incentive geven om het brede gebruik van de tool te stimuleren. Daar zal immers de kracht liggen van deze tool. Hoe meer lokale besturen en ondernemers deze tool gebruiken, hoe vlotter de onderlinge interacties zullen verlopen.

VLAIO wil middelen uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ benutten om een deel van de kosten te dragen. Die bijdrage zal degressief zijn en beperkt in de tijd. De idee is momenteel zo dat VLAIO de abonnementskost voor de gemeente die gebruikmaakt van de groepsaankoop in het eerste jaar dat besturen kunnen intekenen voor 100% zal dragen. In het tweede jaar zal VLAIO nog 75%, in het derde jaar 50% en in het vierde jaar 25% van de prijs die de gemeente verschuldigd is op zich nemen. De exacte prijs en modaliteiten zullen afhangen van de tool en dienstverlener die uiteindelijk gekozen wordt en de voorwaarden die men kan onderhandelen. Later instappen als gemeente zal mogelijk zijn, al wordt de bijdrage van VLAIO steeds kleiner.

Stapt jouw stad of gemeente mee in dit verhaal?

Voor VLAIO is het belangrijk zo snel mogelijk zicht te krijgen op de lokale besturen die effectief geïnteresseerd zijn om in te stappen in de groepsaankoop. VLAIO roept de Vlaamse steden en gemeenten dan ook op om dit zo snel mogelijk aan VLAIO te laten weten. Vul hiervoor het formulier in achter onderstaande groene knop. Dus overweeg je, na het nodige interne overleg, ernstig om gebruik te maken van de groepsaankoop van zodra de precieze voorwaarden beschikbaar zijn? Laat het ons weten. Liefst zo snel mogelijk, bij voorkeur voor 16 december 2022. Wil je gewoon op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen, maar overweeg je nog niet echt in te stappen? Dan hoef je niet te registeren. VLAIO informeert jou verder via haar courante communicatiekanalen.

Overweegt jouw bestuur ernstig om deel te nemen aan deze groepsaankoop?

Actualisering regelgeving

Wil je meer weten over de actualisering van de regelgeving op het vlak van ambulante en kermisactiviteiten? Het onderstaande bericht beschrijft de huidige stand van zaken.

Meer info

De selectieleidraad omschrijft welke tool en dienstverlener we zoeken. Eventuele bijkomende vragen kan je stellen aan de relatiebeheerders lokale besturen van VLAIO op lokalebesturen@vlaio.be.